Kobiety są lepszymi liderami

Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Jednak, według jednego z badań, mają one lepsze umiejętności przywódcze niż mężczyźni. Jaki jest więc powód?

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach. W szczególności Szwajcaria wypada źle w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Według badań nad różnorodnością płci w 600 największych firmach europejskich - w tym 50 szwajcarskich - w tym kraju jest tylko dwóch prezesów. 11 proc. zarządów składa się z kobiet.

Jest oczywiste, że ten stan rzeczy nie ma nic wspólnego z brakiem kompetencji. Wręcz przeciwnie: kobiety są lepszymi przywódcami. Przewyższają one mężczyzn w 17 z 19 kompetencji przywódczych. Szczególnie w zakresie inicjatywy, odporności, samorozwoju, orientacji na wyniki, prawości i uczciwości. Wskazuje na to ocena tysięcy tzw. metoda 360 stopni, czyli informacji zwrotnych od pracowników, przełożonych, współpracowników i klientów - dokonana przez amerykańską firmę konsultingową Zenger Folkman, opublikowana w Harvard Business Review. Z kolei mężczyźni są lepiej oceniani niż kobiety tylko w dwóch umiejętnościach: rozwijaniu perspektywy strategicznej oraz kompetencjach technicznych lub zawodowych.

Kobiety są bardziej samokrytyczne

Co więcej, kobiety nie oceniają siebie tak hojnie. W samoocenie wypadają gorzej niż ich męscy koledzy - zwłaszcza młodsze kobiety poniżej 25 roku życia. Kobiety są bardziej krytyczne wobec swoich wyników, podczas gdy mężczyźni są zbyt pewni siebie i myślą, że są bardziej kompetentni niż są w rzeczywistości.

Powodem jest brak pewności siebie, która jednak wzrasta z wiekiem. W wieku 40 lat wyniki pewności siebie u obu płci wyrównują się. Podczas gdy mężczyźni zyskują tylko 8,5 punktu procentowego pewności siebie w okresie od 25 do 60 roku życia, u kobiet wzrasta ona o 29 punktów procentowych.

To również wyjaśnia, dlaczego kobiety nie starają się o pracę, do której nie czują się w stu procentach wykwalifikowane. Jeśli chodzi o awanse, sytuacja jest podobna: jeśli kobiety i mężczyźni mają identyczne kwalifikacje, ale nie mają doświadczenia w zarządzaniu, kobieta jest bardziej skłonna się wstrzymać. Z kolei mężczyźni są bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o przejściu na wyższe stanowisko i zdobywanie luk w wiedzy lub brakujących kompetencji w pracy.

Nieświadome uprzedzenia odgrywają również rolę w zatrudnianiu i awansowaniu. To tak zwane „nieświadome uprzedzenie” wyjaśnia, dlaczego w dzisiejszych czasach wciąż jest mniej kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Kobiety są przecież wysoce kompetentnymi menedżerami, potwierdzają ci, którzy z nimi blisko współpracują - twierdzą autorzy. W szczególności, kobiety są lepiej oceniane niż mężczyźni przez swoich przełożonych, zwłaszcza mężczyzn, na wszystkich szczeblach hierarchii i stanowiskach pracy w firmie.

Brak możliwości awansu

Według tego badania, to nie brak zdolności powstrzymuje kobiety, ale brak możliwości. Kiedy kobiety otrzymują takie możliwości, odnoszą takie same sukcesy na stanowiskach kierowniczych jak mężczyźni.

Rozwiązanie: podczas rekrutacji i awansów menedżerowie muszą zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście dają kobietom takie same możliwości jak mężczyznom. Ponadto, firmy powinny bardziej wspierać kobiety. Zwłaszcza męscy menedżerowie powinni zachęcać kobiety do podnoszenia swoich kompetencji i zachęcać je do awansu.

Autor: 
Tłumaczenie: Monika Ciesek
Źródło: 

Frauen sind die besseren Führungskräfte | HZ (handelszeitung.ch)

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.