Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez DaDjmk (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. Drug Class. <a href="https://furosemide4u.top">furosemide order</a> in Canada All news about meds. Get now.

Wysłane przez DavidBit (niezweryfikowany) w
Pills prescribing information. Short-Term Effects. depakote pills https://depakote4u.top in Canada Actual about drugs. Get here.

Wysłane przez RwlBL (niezweryfikowany) w
Medicament information for patients. What side effects? <a href="https://prednisone4u.top">where to get cheap prednisone tablets</a> in USA. All about drug. Get information now. <a href=https://madriteca.com/la-mirada-del-samurai-los-dibujos-de-akira-kurosawa/#comment-133913>Best about medicine.</a> <a href=https://hs.kku.ac.th/HUSOIPR/webboard/view_topic.php?id=117611>All what you want to know about medicament.</a> <a href=https://www.bromotravelagent.com/madakaripura-waterfall-mount-bromo-tour-package-2-days/#comment-16596>All news about medicine.</a> 551_f10

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medicine information leaflet. Brand names. <a href="https://orderprozaconline.top">can i purchase generic prozac for sale</a> Everything trends of medication. Read information here.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Medicines prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://doxycyclineph.life">https://doxycyclineph.life</a> Actual about drug. Get information now.

Wysłane przez LakYS (niezweryfikowany) w
<a href="https://visotnaya1.ru"> сколько этажей лахта центр в санкт петербурге</a>

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drug information sheet. Cautions. <a href="https://fcspam.ru">order seroquel online</a> Best information about drugs. Read information now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drug information. Long-Term Effects. <a href="https://viagra2021.top">viagra tablets</a> Best information about medication. Read information now.

Wysłane przez DaDxhk (niezweryfikowany) w
Medication information. Cautions. augmentin without a prescription https://augmentin4u.top in USA Best what you want to know about medication. Read information now.

Wysłane przez DavidObj (niezweryfikowany) w
Pills prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://erythromycin4u.top">erythromycin prices</a> in the USA All about pills. Read now.

Wysłane przez HckKN (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://viagra4u.top">how to get viagra</a> in USA. Best trends of drugs. Get here. <a href=http://company-check.ru/spravochnik-kompanij/348/eko-obrabotka/#comment-5707>All trends of drug.</a> <a href=https://pinterestmarketpro.com/forum/topic/farmacia-online-donde-comprar-rhinocort-budesonide-sin-receta-urgente/?part=7#postid-2352>Actual about pills.</a> <a href=http://eer-inter.org/component/k2/item/2-be-kind-whenever-possible.html>Best information about meds.</a> 93a99a3

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. Generic Name. <a href="https://zoloft2020.life">can i order cheap zoloft online</a> Actual information about medicines. Get information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Meds information sheet. Drug Class. <a href="https://артстор.рф">where to get promethazine</a> All news about medicines. Get now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medication information leaflet. Drug Class. <a href="https://lipitor2021.top">lipitor cheap</a> Best about medicine. Read now.

Wysłane przez DaDrzz (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. Cautions. where buy synthroid https://synthroid4u.top in Canada Best trends of meds. Get information here.

Wysłane przez DavidCdc (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. Generic Name. <a href="https://toradol4u.top">buy toradol</a> in USA All about pills. Get here.

Wysłane przez OhmRW (niezweryfikowany) w
Medicament prescribing information. Generic Name. <a href="https://prednisone4u.top">cost generic prednisone for sale</a> in Canada. Best what you want to know about pills. Get here.

Wysłane przez DaDwqf (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Effects of Drug Abuse. nexium online https://nexium4u.top in Canada Some trends of pills. Read information here.

Wysłane przez DavidXdz (niezweryfikowany) w
Medication information. Short-Term Effects. <a href="https://zyprexa4u.top">where can i buy zyprexa</a> in the USA All about medicine. Read here. http://www.centroquiropracticoretiro.com/blog/cuida-de-tu-espalda-durante-las-vacaciones?page=213#comment-1498083 Everything news about medicine. https://nomer100.ru/otzyvy?page=854#comment-43181 Best information about medicament. https://hvemringer.net/number/82463638347/#comment-582730 All trends of drugs. a36550_

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Pills prescribing information. What side effects? <a href="https://fcspam.ru">get seroquel</a> Best information about medication. Read information here.

Wysłane przez Edrlu (niezweryfikowany) w
Medicine information leaflet. Cautions. <a href="https://dota2.su">cheap cephalexin sale</a> All trends of drug. Read here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicament information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://lyrica2021.top">order lyrica</a> All what you want to know about pills. Get now.

Wysłane przez KiMxcb (niezweryfikowany) w
Medicines information for patients. What side effects can this medication cause? In US <a href="https://lyrica2021.top">generic lyrica</a> Everything news about medicines. Read information here.

Wysłane przez DaDtbe (niezweryfikowany) w
Medication information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://bactrim4u.top">online bactrim</a> in US Everything what you want to know about medicament. Read here.

Wysłane przez DavidQrf (niezweryfikowany) w
Medicine information sheet. Long-Term Effects. diflucan without a prescription https://diflucan4u.top in Canada Actual about pills. Read now.

Wysłane przez QyvTR (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">where to get prednisone pills</a> in USA. Best what you want to know about medicament. Read now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Meds information. Cautions. <a href="https://zoloft2020.top">generic zoloft prices</a> Best news about drug. Read information now.

Wysłane przez OzcFR (niezweryfikowany) w
Medicines information for patients. Long-Term Effects. celexa pill https://celexa4u.top in Canada All about pills. Get here. https://www.rehabkurser.se/forum/topic/high-calorie-levitra-intracorporeal-injury-contractures-know/?part=13#postid-149883 Actual news about meds. http://www.kabriolety.com/hlavni.php?stranka=sifry/sifra.php&sifra=35 All news about pills. https://otzovik.com.rspcn-reviews.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/index.php Actual trends of medicines. 28545ee

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medicament information. Brand names. <a href="https://армавирчик.рф">zyrtec sale</a> Some what you want to know about medicines. Read information here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Brand names. <a href="https://lipitor2021.top">lipitor price</a> Everything what you want to know about drug. Read information now.

Wysłane przez DaDnam (niezweryfikowany) w
Drug information leaflet. What side effects can this medication cause? buspar buy https://buspar4u.top in the USA Best what you want to know about medication. Read now.

Wysłane przez DavidYzh (niezweryfikowany) w
Pills information for patients. Cautions. <a href="https://plavix4u.top">plavix online</a> in USA Some news about medicament. Read here.

Wysłane przez YyrHM (niezweryfikowany) w
Medicine information leaflet. Generic Name. <a href="https://prednisone4u.top">cost of prednisone without insurance</a> in US. Best news about medicines. Read now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Drug information sheet. Cautions. <a href="https://lisinopril2020.top">can i buy lisinopril</a> Everything about medicines. Get information here.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. Generic Name. <a href="https://doxycycline2020.top">https://doxycycline2020.top</a> All about medication. Read information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Meds information. Cautions. <a href="https://армавирчик.рф">where can i buy zyrtec tablets</a> Best information about meds. Read now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drug information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://baclofen2021.top">baclofen generic</a> Some information about medicament. Read information now.

Wysłane przez DaDtng (niezweryfikowany) w
Medicines information sheet. What side effects? lasix pill https://lasix4u.top in the USA Actual information about pills. Read information here.

Wysłane przez DavidEuu (niezweryfikowany) w
Medicine information for patients. Cautions. celebrex cost https://celebrex4u.top in USA Some what you want to know about meds. Get information now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medicament information. Long-Term Effects. <a href="https://lexapro2020.live">where to buy lexapro price</a> Some about medicament. Read information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medicines information. Long-Term Effects. <a href="https://армавирчик.рф">where to buy generic zyrtec without a prescription</a> Actual about medicines. Get now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Pills information for patients. Drug Class. <a href="https://trazodone2021.top">trazodone tablets</a> Best information about medicament. Read now.

Wysłane przez DaDazg (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. What side effects can this medication cause? where to buy augmentin https://augmentin4u.top in USA Everything trends of medicine. Read now.

Wysłane przez DavidOyl (niezweryfikowany) w
Medication prescribing information. Brand names. <a href="https://diltiazem4u.top">diltiazem without a prescription</a> in US Some information about medicine. Read here.

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
8 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.