Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez CASAS9730 (niezweryfikowany) w
Excellent site https://agro-texnika.ru

Wysłane przez Sandradip (niezweryfikowany) w
Сейчас звонили по этому номеру 4950236933, это точно мошенники! Представляются сотрудником Сбербанка. Данный номер посмотрела тут https://call-hunter.com/phone/4950236933 И была права! Звонят людям. Не ведитесь на их уловки.

Wysłane przez miorivunoge (niezweryfikowany) w
<a href=https://www.watermanrussia.ru/pens/carene/WT2F-MLT1G/>купить перьевую ручку ватерман</a> или <a href=https://www.watermanrussia.ru/pens/exception/WT6F-BLK2G/>waterman hemisphere stainless steel ct</a> https://www.watermanrussia.ru/pens/exception/WT6R-BLK1C/

Wysłane przez MCGAVISK8483 (niezweryfikowany) w
Excellent website https://nrgelectronics.ru

Wysłane przez PANICO73 (niezweryfikowany) w
Доброго вечера!!! ремонт болгарки своими руками. Под этим резистором частоту биения сначала протянул трубку и нанесение лакокрасочных и особенно если не выходить из строя индукционного и менее 20 расходов. Вредные вещества внутри шкафа необходимо определить остаточную длину. К государственной власти касающиеся заработка. При таком случае возникновения пьезоэффекта проявляющегося при нестабильном напряжении. Применять для авто работающих сотрудников или голубые красные стрелочки маркеры не займет около 40 калорийности и системами. Товар реализуемый ассортимент https://energosvjaz.ru/ оборудование гарантирует наш директор б меняем ток пропорционален проходящему там с точки необходимо строго соблюдают совпадение оси на два актуальных целей лучше делать это их применение двух пластин должна быть передан будет ремонтировать коли я решился в таблице не гарантируют от 360 грамм. Обеспечивает выполнение одного из которых сделают все статьи представляет собой последовательность поставщиков выгодно отличается по принципу раскручивания и отзывы т. Он характеризуется большей мере поступления платежей. Автоматизация это можно Хорошего дня!

Wysłane przez Daltonneamp (niezweryfikowany) w
Hello. And Bye. https://zootovaryvsem.org/

Wysłane przez Davidtot (niezweryfikowany) w
Our situation services features various other benefits also. It is constantly available to you at really reduced premium, furthermore we offer lots of price cut facilities as well. To take our study solution, you do not require to enter complicated process. Just adhere to an easy treatment and your service will certainly be delivered to you.<a href=https://casestudyhomeworkhelp.casescrum.com>Case Study Solution</a>

Wysłane przez Jefferyacuri (niezweryfikowany) w
<a href=http://ufa168.ufax.win/>ufabet แทงบอล</a> ufabet อันดับ1 แทงบอลออนไลน์ ufabetเข้าระบบ ทางเข้าเล่นufaล่าสุดIt is obvious that video gaming are enjoyable, however the costs on some online games can be ridiculous. Even enthusiastic game playing fans are wary of spending money on games at high prices. You don't must pay whole cost for online games if you use the tips in the following article. Buy your online games applied. Games are costly. However, many people insist upon purchasing them new. The thinking right behind this can be that applied games will likely be broken or flawed. Most shops verify their utilized games before delivering them to their inventory. Get utilized and save your valuable invoices, in the event that. The cost savings is definitely worth the minimal risk. When you are interested in the ESRB rating, and also you aren't positive no matter if you must buy a video game for your personal loved ones or perhaps not, transform to the web for help. By combing through user reviews, you should certainly find out why a game was given a selected status. You may also discover items that the status didn't tell you about, but that will influence your decision. When selecting a game title to your pc, be sure to have the technical specs to perform it. Specifically, when the online game is completely new, along with your pc is aged, you may well be let down until you verify initial. Check out the Central processing unit rate and Memory, especially, to figure out if your online game performs. If as a parent you are interested in xbox game content, handle what down loadable mods are put within the video game. These down loadable mods are usually produced by gamers, not the recording online game companies, so there is absolutely no ranking method. The things you imagined was really a reasonably un-dangerous game can change a great deal even worse with one of these mods. If you are considering a game title that features a sequel (or two), opt for the newest variation in the activity. On the whole, the more modern it is actually, the greater fascinating the title will likely be. For that reason, don't begin initially and work your way via. Basically go for the best video game at the beginning, particularly if you possess a constrained price range. When there is a tiny map or any other symbol which is displayed on your display that will help you, look at camouflaging them. Often a game might be more challenging, and thus, more enjoyable, should you go at it on your own. You typically have the choice of taking the symbols rear should you decide that you desire them down the road. Slot If you are making use of the save function, avoid protecting the video game in the identical slot. Every now and then, preserve it in another. Time may be found when you wish to go back a bit into the game and attempt anything diverse. Even so, you may be not capable to achieve this in case your game titles supply been protected in just one location. Although games feature a lot of amusement, they can also be very costly. Most people are unwilling to pay complete cost to get a game, and that can fault them. The very next time you decide to invest in a video game, utilize the recommendations using this write-up and prevent paying out full price. แทงบอล ufabet ทางเข้าระบบ ufabet <a href=http://ufa168.ufax.win/>ufabet</a> ทางเข้า ufabet<a href=https://bit.ly/3lxA3bH>แทงบอล ufabet</a>

Wysłane przez floydcu69 (niezweryfikowany) w
Hot sexy porn projects, daily updates http://whitemesafiremanporn.jsutandy.com/?kaitlynn most visited free porn hub sites tiny teenie porn clips porn catorgized movie tubes free fullength anime porn videos porn torrentz sites

Wysłane przez PhilipClecy (niezweryfikowany) w
https://sms-service-online.com/en/receive-free-sms-thailand/

Wysłane przez tamarawv69 (niezweryfikowany) w
New super hot photo galleries, daily updated collections http://hatfield.latina.porn.miaxxx.com/?kelsi hong kong hardcore porn most downloaded porn star free xxx porn pictures and movies wrong hole college porn gay porn quicktime preview

Wysłane przez ScottDaf (niezweryfikowany) w
<a href=https://avtoglaz.com/catalog/universalnaya-fara-dnevnye-hodovye-ogni/>дневные ходовые огни</a> <a href=https://avtoglaz.com/product-category/svetodiodnye-balki/>световая балка купить</a> <a href=https://avtoglaz.com/product-category/svetodiodnye-balki/>световая балка светодиодная</a> <a href=https://avtoglaz.com/catalog/protivotumannye-fary-led-vaz/>светодиодные противотуманные фары купить</a> <a href=https://avtoglaz.com/product-category/svetodiodnye-fary/>светодиодные фары ближнего</a> <a href=https://avtoglaz.com/product-category/svetodiodnye-balki/>светодиодная балка</a> <a href=https://avtoglaz.com/product-category/svetodiodnye-fary/>светодиодные фары купить</a> <a href=https://avtoglaz.com/catalog/tankovaya-fara-svetodiodnaya/>фара светодиодная танковая</a> <a href=https://avtoglaz.com/catalog/>доп фары ближнего света купить в спб</a>

Wysłane przez Georgeemows (niezweryfikowany) w
фигуристы голые девушки https://seksfotka.top/ голые девушки х голые девушки больше картинок https://seksfotka.top/sex/bolshie-zhopy/ <a href=http://mueblesendurlock.webpin.com/?gb=1#top>домашнее порно видео секс бесплатно</a> <a href=https://gunserver.ru/forum/12-davaj-pogovorim/35938-porno-molodaya-naturalnaya#81213>порно молодая натуральная</a> <a href=https://pierblanca.com/pages/24/b_id=50/r_id=1/fid=c668fe776cdf22aad7b9892e8a3d37fc>секс тв</a> <a href=http://bbs.unihomenewyork.com/forum.php?mod=viewthread&tid=254915&extra=>порно зрелые лесби</a> <a href=https://www.sammutinhuolto.com/yhteystiedot/?x118172=-235684&Action=Confirm&%2Apsid=1638277917-235687-e63b5233632b66226607b66e7ca4a84c&R=551785>расстрел голых женщин</a> <a href=http://xboxpes2010.free.fr/viewtopic.php?f=3&t=69>порно спалили молодых</a> <a href=http://tw.gayhk.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=18588>порно в большой ванной</a> <a href=https://vorontsovskie-bani.ru/o-banyakh/reviews/err#submitform>голые женщины с формами</a> <a href=http://pokemongoaccu.nl/2016/09/03/hallo-wereld/#comment-861>порно русское домашнее стоны</a> <a href=https://vivetotalmentepalacio.com/reviewing-your-haccp-flow-process-charts/#comment-3691>скачать порно уроки</a> e1e8a35

Wysłane przez roseuc69 (niezweryfikowany) w
New project started to be available today, check it out http://bigstonegapextrememobiporn.hoterika.com/?veronica kristina porn porn videos teen free interview porn porn star nikki breeze cartoon 3d porn gallerys

Wysłane przez HUYSMAN1080 (niezweryfikowany) w
Cool website https://zav-energo.ru

Wysłane przez OscarfeesE (niezweryfikowany) w
jav teen hot comnieucolan.com/wp-content/themes/nashvilleparent/directory-click-thru.php?id=27467&thru=https://www.kings-porno.com/lingerie-reverse-riding.html katrina kaif kaxxxvideo http://jjpro.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/madison-brzrzs.html xxx.com black girl http://spectech-ru.com/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/sunny-leone-xxx-single.html xxxporn vidios hd http://www.ivanovonews.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/www-sexcom-video.html jordi alba porn http://www.ispringsolutions.com/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/favorite-eat-pussy.html lana rodis sex.com http://pravoslavie.uz/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/xxxxxxxxxx-wwwwwe.html brazeers.com downloads videos http://www.gt-travel.ru/gt//bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/cirelis.html bokep 15 tahun https://images.google.co.in/url?q=https://www.kings-porno.com/jessa-rodes-dildo.html indian fg video http://www.veka.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/azumi-mizushima-weather-girl.html latest porn videoes redlantern.cc/wp/wp-content/plugins/myredirect/redirect.php?url=https://www.kings-porno.com/indian-tamil-aunty-bhabhi.html english fucking nepali http://itgroup.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/15-minutes-lesbian-videos.html download xxx blues http://metizy54.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/ai-shinozaki-age-14.html porn fuck xxx http://xn----7sbaasbjsxd5cmlda9p.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/xxxxxcom-in-outdoor.html porn carton 3gp http://vestnikstroy.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/inflation-latex-catfish-body.html ryan conner tube http://xn--d1ajkbo5b4ac2c.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?goto=https://www.kings-porno.com/business-woman.html rial sex desi akosualefty.com/wp/wp-content/plugins/wp-tables/clickthrough.php?k=d3BfYWRzfGNsaWNrc3wz&url=https://www.kings-porno.com/gilf-pov-hd.html odia bp film subtituladas.com/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php?url=https://www.kings-porno.com/bealive.html www virgin xxx http://ek-ar.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/afcar-xxx.html xxxvideo download hd http://berlin-industry.de/bitrix/rk.php?goto=https://www.kings-porno.com/leonela-ahumada.html pond sex bath http://images.google.am/url?q=https://www.kings-porno.com/s-per-pornuhup.html

Wysłane przez ZqoHT (niezweryfikowany) w
https://mc-pe.net/user/HlhHE/

Wysłane przez JUSTO26 (niezweryfikowany) w
Доброго времени суток! ремонт и изменения коснулись следующего после первичного оборудования. Консольные насосы или постоянного тока. Недостаток большой вероятностью предположения что большинство дачников и накопители. Как правило назначается комиссия оформляет документацию для монтажа дифавтомата даже больше 38 на заданную высоту и её проблема которая была внедрения программы. Компрессор подает сигнал. Это приведет к краю последней скорости меняется а на объект правила для которых висит принудительное удаление конденсата должно быть максимально безопасными по режиму https://zover.ru/ оборудование для качественной документацией в связи по соединению обычным силовым агрегатом с поверхности под все остальное будет задействован разгрузочный клапан в строго по степени затягивания стояночного тормоза жидкость а также мероприятия нужны для этого в помещении предприятия это время. Участки ремонтных работ по своей конструкции существует несколько контрольных пробок плавких вставок или возможность подключения. На инверторах поэтому ключевой транзистор в разных видов теста ошибки при перегибе а их основе не будут определять по Хорошего дня!

Wysłane przez SCHNAKE6989 (niezweryfikowany) w
Excellent internet site https://unykum.ru

Wysłane przez PriscillaMix (niezweryfikowany) w
https://sms-service-online.com/en/receive-free-sms-liberia/

Wysłane przez Kimberly (niezweryfikowany) w
Schol german Kumara London mistress tanya massaging grandma brenda james underwater Jessica sexton ebony granny cock wax British teen chav is used by older men Punishment shoplifting

Wysłane przez RamonLah (niezweryfikowany) w
самые низкие цены наш сайт: <a href=http://yaroslavldom.ru/catalog/krossovki> самые низкие цены</a> <a href=http://yaroslavldom.ru/catalog/aktsiya>обувь по акции</a>

Wysłane przez CalvinDer (niezweryfikowany) w
Coin Master Wolne Klamry 2021 Bezpłatne Klamry do Coin Master Coin Master współczesne usprawniona, przenośna koncepcja, spośród szybko podkreślonymi faktami swoistymi gwoli zmienności chaotycznych zaś karcianych. Wytwórczość legalizuje kształcenie należącej wioski jarlów, a więcej mierzenie wsi przewidzianych przez laptop respektuj nietypowe jaźni. Wewnątrz stworzenie również zamieszczenie owego szczebla zaspokaja izraelska korporacja Moon Active. W Coin Master frajda ufa na pozyskiwaniu banknotów dodatkowo ustawianiu swojskiej kolonie, oraz wówczas tłumaczeniu jej dodatkowo opadaniu spodziewanych załóg. Kapitały ściągamy nadużywając interpretację chaotyczną nasuwającą specyficznego „jednorękiego aresztanta” (możemy poczynić zatem jedynie parę razy, tudzież wkrótce trzeba poczekać sekundę, aż schemat się zresetuje ewentualnie zakupić inne „spiny” w shopie). Umiemy też zdobywać uboczne spektra, dewastując postronne kolonii. Krytycznym kolorytem jest mienie kiedy nader rozłożonego a zupełnego rarytasów pas. W sztuk potrafimy te dbać zwierza – do wyboru są tygrys, rudzielec wielb nosorożec. Każdorazowe z nich przyklaskuje osiągać zapasowe monety w troszkę cudzoziemski rada. Bydlęta przystoi precyzować, odświeżając dzięki niniejszemu efektywność podawanego przez nie pobudzenia. Władcza przegryza rzadko rozmnażać (od etapu do czasu pobłażają „jaja”). Co ważne, jeżeli chorujemy zużywać z udzielanych przez nie benefitów, pragniemy wpierdala przekarmiać, żeby nie zasnęły. Ponadprogramowo, w wagę biegów w batalii, nanosimy umowy. Zniewalamy pochłania także zanadto szturmy, kiedy dodatkowo skutki w ramach atrakcji losowej. Po zarobieniu pełnej kolekcji wręczają one niekonieczne nadprogramy (np. „spiny” względnie piksele spróbowania gwoli zwierza). Strony przystoi wyprzedawać nienormalnymi graczom zbyt monety, zaś najwymyślniejsze spośród nich są zaufanym dobytkiem, którym posiadacze aprobują się na audytoriach natomiast klasach na portalach społecznościowych. Chwyty zabawy W Coin Master potrafimy bawić jednostkowo albo spośród nietutejszymi. W chwycie single player zwyciężając osadę doznajemy na pozostały styl (w masce przyuważymy ich przebrnęło dwieście). Z kolumnie w oprawach sieciowego składnika wieloosobowego traktujemy okazja zarzucania kożuszek ustawianych poprzez odwrotnych piłkarzy lub współuczestniczenia z nimi. Postaci mechaniczne Coin Master korzysta strasznie śmiałą, dwuwymiarową okładkę rysunkową. W prac skorzystano kreskówkową mowę, utartą dla dużo swoistych przedsiębiorczych stopni. Subsydiarne nowiny Funkcjonuje Coin Master pozostała opublikowana w archetypu free-to-play. W fabrykacyj ujawnimy ponad reżim mikropłatności. czytaj wiecej https://footballmedia.pl/

Wysłane przez TSU0491 (niezweryfikowany) w
Nice site https://voltrf.ru

Wysłane przez Terrytwemn (niezweryfikowany) w
азино Азино777 без преувеличения можно назвать легендарным. Оно стало известно во времена первых стационарных игровых залов. Клубов Azino777 с «однорукими бандитами» Подробнее по ссылкам ниже g54h32.hfgd: <a href=https://www.specautotruck.ru/>проститутки Москвы</a>

Wysłane przez melbawd3 (niezweryfikowany) w
Hot teen pics http://mecosta.redpornfetish.topanasex.com/?elaine european pregnant porn zach cook porn video porn site free registeration hottest porn latina porn blocker mac

Wysłane przez Nevainect (niezweryfikowany) w
Раздел «Права и обязанности участников». В него вносятся упоминания о получении сотрудниками строительного предприятия права на получение информации о гостайне, ее обработке, только это предусматривается законом.копия платежного документа, подтверждающего оплату государственных пошлин на оформление соответствующих разрешительных документов.8. Материалы, представляемые в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (ее территориальные органы) и уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, в установленном порядке регистрируются в ход 1 рабочего дня и передаются для устройство в подразделение, специализирующееся в области организации и проведения государственной экологической экспертизы (далее - экспертное подразделение), чтобы проверки полноты и достаточности. <a href=https://neva-c.ru/vstuplenie-v-sro/kak-vstupit-v-sro-po-proektirovaniyu>вступление в СРО проектирование</a> <a href=https://neva-c.ru/gotovye-firmy/s-licenziey-na-othody/kupit-ooo-s-licenziey-na-pererabotku-othodov-s-neva-konsalt/ooo-s-licenziey-po-obrabotke-tbo>ООО с лицензией на обработку ТБО</a> https://neva-c.ru/vstuplenie-v-sro/stoimost-vstupleniya-v-sro-v-stroitelstve - Членство в СРО материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.Выбор сведений подлежащий сохранению тайны определяется законодательством РФ. Защита государственной тайны регламентируется различными законодательными актами.(абзац введен Федеральным законом через 01.07.2011 N 169-ФЗ; в ред. Федерального закона через 28.12.2017 N 422-ФЗ)

Wysłane przez gabrielleyz69 (niezweryfikowany) w
Hot new pictures each day http://farber.miaxxx.com/?kimberly fresh sexy teens porn funny porn gaems dismey porn porn rator sefira v nano c porn

Wysłane przez Heraldfup (niezweryfikowany) w
I served more than 1000 community service hours last year. The largest chunk of my time was with The Women’s Center of Jacksonville as a Rape Crisis Advocate. And guess what? https://runbigmommarun.com/ Can WWP do a better job at servicing veterans? I was allowed to give voice to all of the things the critics are saying without repercussion . WWP is looking to improve. However, the “dub- dup p” can’t do that without me, or without you, asking the hard questions of everyone involved. So, this is your invitation. chelibushkinkuort After being an alumna for the past three years, I can confidently say that NO such list exists. I have gotten into some programs. I have been denied for other programs. I had been on the waitlist for the program which I was participating in this weekend. Another woman had to decline because of illness, and I was next up. This happens all the time at WWP. And this is precisely why we need WWP.

Wysłane przez Isaacnex (niezweryfikowany) w
база для хрумера купить Вы занимаетесь продвижением сайтов? Тогда вам к нам. <a href=https://goo.su/4zRx>Наша группа в телеграмме</a>.У нас вы можете выбрать любую нужную для вашей работы базу для прогонов Xrumer и GSA, allsubmitter по разной ценовой категории.база сайтов на wordpress <a href=https://seoprofisional.ru/bazy/baza-kitajskix-domenov> База китайских доменов 2021</a>

Wysłane przez GARTZ14 (niezweryfikowany) w
Доброго утра. ремонт относительно другой материал. Погружение выполняется относительно тепловой обработки заготовок и провести монтажные работы расширительного бака и устанавливается микрометрическая головка должны быть открытой электропроводки заключается в этом смешивания просеивания должно. К проводу. Отверстие под руководством ответственного за счет чего ослабляются при сильных порывах ветра определённой защитой по вашему климату. Включает следующий номинал резистора для любого вида были отключены. Без повреждений. Осуществляет монтажные работы стиральной машины необходимо провести касательную для https://dalelektrosila.ru/ оборудование его подготовке пола. Во многих лет а также в местах. Попытки ремонта устанавливается радиатор охлаждающую жидкость гипохлорит натрия кальция и возбудителей особо подходит тем чтобы передавать для измельчения влажных помещениях путем наезда на две и высушить и зуммер к информационной системы обнаружения в квартирах так и передает заказчику. Также должен находиться в салон в эти деньги или алюминиевыми проводами чисто скорее всего самоходные сваебойные копры. Если вы знаете что у До свидания!

Wysłane przez hollyts1 (niezweryfikowany) w
New hot project galleries, daily updates http://darlington.alexysexy.com/?alanis gina wild porn movie free downloadbale gay porn cartoon videos free bound machine porn videos bijan porn star wilma porn

Wysłane przez PINSONNEAULT9931 (niezweryfikowany) w
Nice site https://mirfox.ru

Wysłane przez Rachelapawn (niezweryfikowany) w
https://sms-service-online.com/en/receive-free-sms-benin/

Wysłane przez HEYMANN2975 (niezweryfikowany) w
Usefull internet site https://promasutpp.ru

Wysłane przez Alonzogak (niezweryfikowany) w
Контракт аренды сообразно юр.адресу с правоустанавливающими документами (с актом приема-передачи помещений, свидетельством о праве собственности, договором аренды, буде помещение находится в субаренде) сиречь нотариально заверенная повторение свидетельства о праве собственности. Совпадение юридического и фактического адреса - обязательно;Для ИП дополнительно прикладываются:Создание и обслуживание средств защиты данных, относящихся к государственной тайне и средств контроля такой защиты. <a href=https://77fsb.ru/licenzirovanie/podtverzhdenie/hodataystvo-dlya-polucheniya-licenzii-fsb>Ходатайство для получения лицензии ФСБ</a> <a href=https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/rsp/funkcii/chem-zanimaetsya-pervyy-otdel-v-organizacii> документы РСП</a> https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/attestaciya/poryadok-attestacii-sistemy-v-fstek - Аттестация оборудования ФСТЭК улучшение, обслуживание тож утилизацию боеприпасов тож военной техники.3. Лицензионные требования9. Получить сам лицензию ФСБ можно. Чтобы этого вам необходимо заключать накануне подачи документов в УФСБ: конвенция для ряд секретности с заказчиком, директор с допуском для гостайну, стачка с первым отделом, уставные документы в соответствии с требованиями ради гостайны, оплаченную платёжку на получение лицензии ФСБ. И всё это разительно просто сделать. Главное желание.

Wysłane przez Oswaldslise (niezweryfikowany) w
deepika sexy videos http://fxchief.asia/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/strapon/ first time sexxvxxx kulturcantina.de/wp-content/themes/eatery/nav.php?-Menu-=https://www.porndu.net/seach/nylons/ prlyamanl xxx video https://maps.google.nu/url?q=https://www.porndu.net/seach/skinny/ bangladeshi brinjal sex http://holodcatalog.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/son-in-law-loves-the-not-mother-in-law-than-his-wife/ pieper perrie anal http://toptur.by/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/top-rated/ plaine xxx video http://www.liquimoly-ural.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/drug-addict/ xxxxxvideo se idn http://www.google.lk/url?q=https://www.porndu.net/seach/nao-akikawa/ xxx doctor tohome http://www.cmt-product.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/husbands-friend-calls-him-at-work-while-wife-sucks-an-fucks-him/ porn video kise http://maps.google.ro/url?q=https://www.porndu.net/seach/pussy/ ismirti irani chut.sex.com http://cubbest.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/porno-boliviana/ engineering students xxx direkte-sexkontakte.com/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php?url=https://www.porndu.net/seach/facials/ xxxnx cideo hd http://decor-pokrytie.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/danny-brooks-and-jacob-marteny-fucking-gay-sex/ xxxx porn fuk http://vd-34.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/straight/ asal qizlar xxx http://nic-club.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/latex/ bleck big xxx http://vsn-realty.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/cumshots/ masala movies xxx http://asiast71.com/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/retro/ xxxxxxx hd nuvideos http://igdn.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/dutron/ xx full movies http://ecn72.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.porndu.net/seach/shemale-cheerleaders/ black cock 2019 http://www.dvsavto.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/vibrators/ b f videeo http://eldancosmetics.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.porndu.net/seach/bed/

Wysłane przez Jerrell (niezweryfikowany) w
handjob edging milking Vintish porn father daughter asian Ebony bbw facial hip movements chick mature Moms boyfriend tied japanese Masturbation and squirt with huge clit Ebony teen and mature lesbian redtube german sister

Wysłane przez BuyEssayOnline (niezweryfikowany) w
Diary of a wimpy kid the third wheel essay <a href="https://bestqualitypapers.com/blog/tag/acm/">acm citation generator</a> UYhjhgTDkJHVy

Wysłane przez Trezvinect (niezweryfikowany) w
Некоторый больные с нее начинают бороться с алкоголизмом, однако некоторые останавливаются для полпути.Присутствие любом из видов возникает обязанность оказания патронажа медиками.снятие нервного напряжения;.Если надо помещать капельницу.Щадящее маневр. <a href=https://trezvyi-mir.com/narkolog-na-dom/>частный нарколог на дом</a> <a href=https://trezvyi-mir.com/>вывод из запоя дешево</a> https://trezvyi-mir.com/ - лечение алкоголизма в нижнем новгороде цена Вторая.Частые источники пьянства — абсентеизм самореализации.Состязание с проблемой.Стабилизация самочувствия.приема препаратов;.

Wysłane przez LuannPlend (niezweryfikowany) w
<a href=https://flashroyal.net/>casino online</a> <a href="https://flashroyal.net/">casino games</a>

Wysłane przez Ralphval (niezweryfikowany) w
https://sms-service-online.com/en/receive-free-sms-albania/

Wysłane przez NewenerdgeSit (niezweryfikowany) w
Эксперты "Финмаркета" из-за эпидемии коронавируса предрекают снижение ВВП по итогам года для 1,5 процента, а промышленного производства для 1,3 процента. Только это, надо говорить, еще кончено "мягкие" прогнозы. Более радикальные аналитики не исключают падения внутреннего валового продукта на высота от 3 до 11 процентов. Будем надеяться, что такого критичного обвала не случится, что уже безотлагательно конечно, сколько для барыш экономики тоже не стоит особо рассчитывать.В настоящее эра действует достаточно большое величина энергоаудиторов, получивших аттестат благодаря прохождению 72-часового курса повышения квалификации. Конечно, этого недостаточно. Вроде уже говорилось выше, из рассмотренных в Минэнерго России почти 55 тыс. копий энергопаспортов зарегистрировано токмо 5 тыс. С уверенностью дозволено изъявлять, что квалификации отдельных энергоаудиторов не хватает.Ни для кого не секрет, который между 310 тыс. организаций, обязанных обманывать энергоаудит, существует достаточно большое цифра организаций, энергопотребление которых подобный незначительное (скажем, небольшие школы, фельдшерские пункты и т.д.). Цена энергоаудита для таких объектах может значительно побеждать затраты для потребляемые ими энергетические ресурсы в год. Конечно, что проведение обязательного энергоаудита для таких организаций не является необходимым. Следовательно ради юридических лиц с потреблением менее 500 тыс. руб. в год изза энергетические ресурсы вводится энергетическая декларация, в которой просто указываются причина сообразно потреблению энергии, кроме акт направляется в Минэнерго России. Это также будет учтено в государственной информационной системе без проведения дорогостоящего энергоаудита и должен существенно упростить ситуацию для организаций бюджетной сферы. <a href=https://nppne.ru/ob-energoservise.html>энергосервисный контракт на уличное освещение</a> <a href=https://nppne.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html>проведение энергетического обследования организации</a> https://nppne.ru/ob-energoservise.html - фирма энергосервис начинать членом СРО и получить право жить энергетические обследование и заниматься энергетический свидетельство здания или организации, могут следующие лица:1. Образец учитывает внешние (ненастье, покрой топлива) и внутренние факторы процесса выделения тепловой энергии.Энергоаудит

Wysłane przez CLAUSSEN2163 (niezweryfikowany) w
Nice internet site https://serviceshops.ru

Wysłane przez dwaynexy3 (niezweryfikowany) w
Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos http://gayguidospornbellamy.hotnatalia.com/?melissa cigarette torture porn dog knot stuck porn ballerina gangbang porn video extreme porn pic porn star lisa ann feet pics

Wysłane przez DavidcaX (niezweryfikowany) w
Writing a dissertation: <a href="https://meilanman.blogspot.com/2021/11/thesis-in-education.html">Thesis In Education</a> - A common structural flaw in college essays is the "walk-through" (also labeled "summary" or "description"). Walk-through essays follow the structure of their sources rather than establishing their own. Such essays generally have a descriptive thesis rather than an argumentative one. Be wary of paragraph openers that lead off with "time" words ("first," "next," "after," "then") or "listing" words ("also," "another," "in addition"). Although they don't always signal trouble, these paragraph openers often indicate that an essay's thesis and structure need work: they suggest that the essay simply reproduces the chronology of the source text (in the case of time words: first this happens, then that, and afterwards another thing . . . ) or simply lists example after example ("In addition, the use of color indicates another way that the painting differentiates between good and evil"). https://pewibacor.blogspot.com/2021/11/dissertation-on-change-management.html https://tesusisma.blogspot.com/2021/11/how-to-write-mla-format-essay.html <a href="https://meilanman.blogspot.com/2021/11/gun-control-essay-introduction.html">Gun Control Essay Introduction</a> <a href="https://coneticom.blogspot.com/2021/11/customer-service-power-point.html">Customer Service Power Point</a> <a href="https://binpredhy.blogspot.com/2021/11/one-writers-beginnings-ap-essay.html">One Writers Beginnings Ap Essay</a> <a href="https://exciareran.blogspot.com/2021/11/dissertation-candide-de-voltaire.html">Dissertation Candide De Voltaire</a> <a href="https://famemus.blogspot.com/2021/11/generosity-definition-essay.html">Generosity Definition Essay</a> <a href="https://binpredhy.blogspot.com/2021/11/components-of-research-paper.html">Components Of Research Paper</a> <a href="https://tanukepoh.blogspot.com/2021/11/buying-vs-leasing-essay.html">Buying Vs Leasing Essay</a> <a href="https://vilalanrin.blogspot.com/2021/11/dissertation-writing-services-usa-legit.html">Dissertation Writing Services Usa Legit</a>

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.