Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drugs information leaflet. Cautions. <a href="https://dota2.su">generic cephalexin price</a> Everything trends of drugs. Get now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drugs information. What side effects can this medication cause? <a href="https://trazodone2021.top">trazodone without a prescription</a> Best what you want to know about medicament. Get here.

Wysłane przez DaDosx (niezweryfikowany) w
Drug information for patients. What side effects can this medication cause? <a href="https://furosemide4u.top">online furosemide</a> in USA Everything information about medicines. Get information now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. What side effects can this medication cause? <a href="https://prednisone.site">where can i buy cheap prednisone pill</a> Best about medicines. Get information now.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Medication prescribing information. Short-Term Effects. <a href="https://trazodone.top">https://trazodone.top</a> Best what you want to know about medicines. Get information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medicament information for patients. Short-Term Effects. <a href="https://fastpicc.ru">claritin price</a> Actual news about drugs. Get here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://prednisone2021.top">buy prednisone</a> Actual trends of drug. Read here.

Wysłane przez DaDxun (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. What side effects? cost imodium https://imodium4u.top in USA Some trends of medication. Read now.

Wysłane przez DavidUus (niezweryfikowany) w
Medicament prescribing information. Drug Class. crestor without rx https://crestor4u.top in US All news about medicines. Get here.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication information for patients. Long-Term Effects. <a href="https://med-online-no-prescription.top/buy-prednisone-without-prescription/">buy prednisone</a> All news about pills. Get information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. Short-Term Effects. <a href="https://артстор.рф">where to buy cheap promethazine online</a> Actual about medicine. Read information now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicine information sheet. Long-Term Effects. <a href="https://lipitor2021.top">lipitor buy</a> All news about drug. Get information now.

Wysłane przez DaDavv (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Generic Name. imodium get https://imodium4u.top in USA All news about meds. Get now.

Wysłane przez DavidOzz (niezweryfikowany) w
Medicines information for patients. Short-Term Effects. online topamax https://topamax4u.top in Canada Actual news about medicament. Get here.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication information leaflet. Drug Class. <a href="https://med-online-no-prescription.top/">buy no prescription</a> Everything about drug. Get information now.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Drugs information leaflet. Brand names. <a href="https://zoloft2020.life">https://zoloft2020.life</a> Some news about drug. Read information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drug information leaflet. Cautions. <a href="https://coronav1rus.ru">where can i buy generic zofran</a> Actual what you want to know about medicament. Get information here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drugs information leaflet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://lisinopril2021.top">generic lisinopril</a> Some what you want to know about medicines. Read now.

Wysłane przez DaDedt (niezweryfikowany) w
Drugs information. What side effects? prilosec cheap https://prilosec4u.top in the USA Best news about pills. Get information now.

Wysłane przez DavidBgq (niezweryfikowany) w
Drug information for patients. Long-Term Effects. where to buy protonix https://protonix4u.top in US All information about meds. Get information now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://med-online-no-prescription.top/sildenafil-generic/">buy sildenafil</a> All news about medicines. Get here.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Medicine information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://doxycyclineph.life">https://doxycyclineph.life</a> Best news about pills. Read information here.

Wysłane przez DavidMsz (niezweryfikowany) w
Medicines information sheet. Drug Class. <a href="https://plavix4u.top">plavix pill</a> in USA All about medication. Read information now. <a href=http://prettyhair.co.uk/jerry-curl/#comment-121>Some trends of medicament.</a> 6558_6c

Wysłane przez DavidCfy (niezweryfikowany) w
Drug information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://erythromycin4u.top">erythromycin generic</a> in the USA Best news about medicine. Read information now. <a href=http://data-rainfall-306.appspot.com/blog/6219267957587968>All trends of medicines.</a> 428545e

Wysłane przez DavidJvq (niezweryfikowany) w
Medicament information sheet. Generic Name. <a href="https://methocarbamol4u.top">can i purchase methocarbamol</a> in Canada Everything trends of meds. Read information here. http://www.sabenayeye.com/make-up-tips-to-slim-your-face/#comment-393991 Best information about pills. 28545ee http://www.tovery.net/guestbook.asp?user=okokok&page=1 Some what you want to know about medicine. http://audio.1c.ru/catalog/233/3378.html?#comments Best what you want to know about pills.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. Cautions. <a href="https://smotrite-online-films.ru">buying valtrex online</a> Actual trends of medicines. Read information now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Meds information sheet. What side effects can this medication cause? <a href="https://baclofen2021.top">baclofen price</a> Actual information about medication. Read now.

Wysłane przez DaDpgw (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://nexium4u.top">price nexium</a> in Canada Actual what you want to know about meds. Get information here.

Wysłane przez DavidCbk (niezweryfikowany) w
Meds information. Generic Name. topamax price https://topamax4u.top in US All about medicine. Get now.

Wysłane przez https://www.goo... (niezweryfikowany) w
There are a variety of alternatives obtainable now and extra coming in the future. https://www.google.com.mm/url?q=https://lnwasiaslot888.com/

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://newsvpk.ru">how to get motrin online</a> Actual trends of drugs. Read now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicine information sheet. Generic Name. <a href="https://lisinopril2021.top">lisinopril tablets</a> Some about medicines. Read now.

Wysłane przez DaDpvr (niezweryfikowany) w
Medication information leaflet. Brand names. <a href="https://bactrim4u.top">bactrim pills</a> in USA All what you want to know about pills. Read information now.

Wysłane przez DavidPge (niezweryfikowany) w
Medicines prescribing information. Generic Name. <a href="https://erythromycin4u.top">order erythromycin</a> in US Best information about medication. Read information here.

Wysłane przez UakCM (niezweryfikowany) w
Займы через бота Телеграм - робот моментально подберет: Займ под 0% или минимальный процент. Только официальные МФО. Попробуйте - это удобно и быстро. Деньги на карту через 15 минут. Работает в России, Украине, Казахстане. Если у вас нет мессенджера, скачайте и установите приложение Telegram. Подключитесь к боту перейдя по ссылке <a href="https://ttlgr.ru/prozaimbot"> займы онлайн на кошелек</a>

Wysłane przez Francesvor (niezweryfikowany) w
Компания 24 Автор <a href="http://author24.us">Автор 24 официальный</a> с 2012 помогает студентам. У нас Вы можете заказать выполнение Вашей дипломной работы, курсовой работы или любой другой студенческой работы на заказ.

Wysłane przez DaDyin (niezweryfikowany) w
Medication information. Long-Term Effects. <a href="https://nexium4u.top">where to buy nexium</a> in the USA Some trends of medicines. Get here.

Wysłane przez FxiJF (niezweryfikowany) w
Medicament prescribing information. Brand names. <a href="https://viagra4u.top">can i order generic viagra prices</a> in Canada. Best news about medicament. Get information here. <a href=http://alshahranigroup.com/uncategorized/best-colleges-for-computer-science/#comment-82064>Some information about medication.</a> <a href=https://travel2mongolia.com/mongolians-prep-for-battle-against-covid-19/#comment-16321>Everything trends of medicines.</a> <a href=https://hvemringer.net/number/86823651826/#comment-565345>Best what you want to know about medicines.</a> e8a3568

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medicament prescribing information. Drug Class. <a href="https://dota2.su">where to buy cephalexin without a prescription</a> Best what you want to know about medicines. Get here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. Short-Term Effects. <a href="https://lipitor2021.top">lipitor tablets</a> Some trends of medicament. Get now.

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 14 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.