Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez KiMfbe (niezweryfikowany) w
Meds information. Effects of Drug Abuse. In the USA <a href="https://trazodone2021.top">can i order trazodone</a> All news about pills. Read information here.

Wysłane przez Edwtn (niezweryfikowany) w
Drug prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://tnsvoronezh.ru">generic pepcid online</a> Best trends of drug. Get here.

Wysłane przez Edgarpioni (niezweryfikowany) w
Medicament information for patients. Drug Class. <a href="https://trazodone2020.top">buying trazodone online</a> Best what you want to know about medicament. Read here.

Wysłane przez Roberttoump (niezweryfikowany) w
Pills information for patients. What side effects can this medication cause? <a href="http://4-ever.ru/viagra/">viagra without a doctor</a> Actual information about medicine. Get information here.

Wysłane przez Jeromegat (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.ecotechworld.com/">ecotechworld.com</a> phishing website

Wysłane przez DaDmab (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. Drug Class. can you buy meclizine https://meclizine4u.top in Canada Best information about medicine. Read information here.

Wysłane przez Jeffreysoape (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. Short-Term Effects. <a href="http://coopertyres-spb.ru/">http://coopertyres-spb.ru</a> Actual about medicament. Get here.

Wysłane przez KevinVen (niezweryfikowany) w
Medicines information sheet. Cautions. <a href="http://mediapanorama-relax.ru/lisinopril/">lisinopril for sale</a> Best news about medicines. Read information now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Medication information sheet. Short-Term Effects. <a href="https://med-online-no-prescription.top/buy-lasix-without-prescription/">buy lasix</a> All information about medicament. Get here.

Wysłane przez DaDhqz (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. Brand names. order fluoxetine https://fluoxetine4u.top in the USA Everything what you want to know about meds. Read information now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medicines information leaflet. Cautions. <a href="https://lipitor2021.top">lipitor without dr prescription</a> Best trends of drug. Get now.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Pills information for patients. Generic Name. <a href="https://newsvpk.ru">how to buy motrin without a prescription</a> Best information about medication. Get information now.

Wysłane przez DaDsbb (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. What side effects can this medication cause? prilosec pill https://prilosec4u.top in US Some information about drugs. Get information now.

Wysłane przez Edapo (niezweryfikowany) w
Medicament information. Cautions. <a href="http://inglifenews.ru">cost of cymbalta</a> Everything trends of drug. Read now.

Wysłane przez KiMjvt (niezweryfikowany) w
Medicines information. Generic Name. In the USA <a href="https://cymbalta2021.top">cymbalta without rx</a> Best what you want to know about medicament. Get information here.

Wysłane przez DavidTqj (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. Effects of Drug Abuse. flomax pills https://flomax4u.top in US Everything information about meds. Get here.

Wysłane przez DaDsyq (niezweryfikowany) w
Drug information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://flagyl4u.top">flagyl without prescription</a> in US All information about meds. Read now.

Wysłane przez DavidSfx (niezweryfikowany) w
Pills information. Brand names. crestor without a prescription https://crestor4u.top in US Everything news about drugs. Get now.

Wysłane przez Edjnx (niezweryfikowany) w
Drugs information. What side effects can this medication cause? <a href="https://coronav1rus.ru">where to buy zofran online</a> Everything news about medicines. Get information here.

Wysłane przez KiMcjd (niezweryfikowany) w
Pills information leaflet. What side effects? In the USA <a href="https://baclofen2021.top">where can i buy baclofen</a> Some trends of medicament. Read information now.

Wysłane przez ZakBW (niezweryfikowany) w
<a href="http://author24.us"> Автор 24</a>

Wysłane przez DaDzaq (niezweryfikowany) w
Meds information for patients. Cautions. buy keflex https://keflex4u.top in US All information about meds. Read now.

Wysłane przez DavidIdm (niezweryfikowany) w
Medicament information. Brand names. <a href="https://remeron4u.top">remeron online</a> in Canada Best news about medication. Read information now.

Wysłane przez Edaci (niezweryfikowany) w
Medicines information. Drug Class. <a href="https://fcspam.ru">where can i buy seroquel online</a> Best trends of pills. Read here.

Wysłane przez KiMcqz (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. What side effects? In the USA <a href="https://prednisone2021.top">can i buy prednisone</a> Everything information about medicine. Get here.

Wysłane przez DaDgsg (niezweryfikowany) w
Medicine information. Generic Name. where can i buy furosemide https://furosemide4u.top in the USA Everything about medicament. Read information now.

Wysłane przez DavidKpr (niezweryfikowany) w
Medicament information. Short-Term Effects. topamax without rx https://topamax4u.top in Canada Best trends of medication. Read here.

Wysłane przez Ronaldhorge (niezweryfikowany) w
https://xn--80aah7al.xn--90ais/elektrodnye-elektricheskie-kotly-galan-seriya-galaks-6-25-kvt

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Medicines prescribing information. Generic Name. <a href="https://артстор.рф">buy promethazine tablets</a> Actual news about meds. Get now.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Medication information leaflet. What side effects? <a href="https://trazodone2021.top">trazodone pills</a> Everything about drug. Get information here.

Wysłane przez DaDwbn (niezweryfikowany) w
Medicine prescribing information. What side effects can this medication cause? cost buspar https://buspar4u.top in the USA Actual trends of meds. Read information here.

Wysłane przez DavidApr (niezweryfikowany) w
Drug information sheet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://naltrexone4u.top">buy naltrexone</a> in USA All news about medication. Get information now.

Wysłane przez DavidApm (niezweryfikowany) w
Medication prescribing information. Short-Term Effects. <a href="https://toradol4u.top">buy toradol</a> in the USA Some about pills. Read here.

Wysłane przez Edjni (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Short-Term Effects. <a href="https://dota2.su">buy cephalexin without a prescription</a> Actual news about medication. Get now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Drug information for patients. Cautions. <a href="https://prednisone.site">can you buy prednisone no prescription</a> Everything what you want to know about meds. Get now.

Wysłane przez Jeffreysoape (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. Generic Name. <a href="http://coopertyres-spb.ru/">http://coopertyres-spb.ru</a> Some what you want to know about drug. Read information now.

Wysłane przez UdhYE (niezweryfikowany) w
http://moneytreefinanceblog.online/story/69072

Wysłane przez DaDvnl (niezweryfikowany) w
Drugs information leaflet. Drug Class. <a href="https://ashwagandha4u.top">can i order ashwagandha</a> in US Actual what you want to know about drug. Get now.

Wysłane przez DavidQzm (niezweryfikowany) w
Medicines information for patients. Effects of Drug Abuse. generic abilify https://abilify4u.top in US All about medicines. Get information now.

Wysłane przez Edghd (niezweryfikowany) w
Drugs information. What side effects can this medication cause? <a href="https://smotrite-online-films.ru">how to buy valtrex without prescription</a> Everything what you want to know about pills. Read information now.

Wysłane przez KiMrlg (niezweryfikowany) w
Medicines information. Drug Class. In the USA <a href="https://lyrica2021.top">lyrica without dr prescription</a> Everything news about pills. Read information here.

Wysłane przez LarrySnipt (niezweryfikowany) w
Drugs information leaflet. Long-Term Effects. <a href="http://jelejewelry.ru">prednisone tablets</a> Some trends of medicament. Read information here.

Wysłane przez Mathetig (niezweryfikowany) w
Drugs information sheet. Generic Name. <a href="https://cymbalta2021.top">cost cymbalta</a> Best news about pills. Get here.

Wysłane przez DaDnml (niezweryfikowany) w
Medicament information leaflet. Brand names. get nexium https://nexium4u.top in USA Some about pills. Read information now.

Wysłane przez DavidDbi (niezweryfikowany) w
Pills prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://depakote4u.top">get depakote</a> in US All news about drugs. Read now.

Wysłane przez GeorgePiche (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Cautions. <a href="https://lexapro2020.top">can i purchase lexapro price</a> Some about meds. Read information now.

Wysłane przez Oscarjuple (niezweryfikowany) w
Drugs information for patients. What side effects? <a href="http://mediapanorama-relax.ru/">http://mediapanorama-relax.ru/</a> All information about meds. Read information here.

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
2 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.