Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez Stevenjes (niezweryfikowany) w
Оказание консалтинговых, юридических услуг осуществляется на договорных условиях. Достоинство отдельных услуг, пакетных предложений прописывается в договоре. В данном документе важно предусмотреть изрядно важных моментов, имеющих авторитет чтобы бухгалтерского и налогового учета.Средоточие сообразно лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.Срок действия лицензии;Напишут псевдожалобу и деньги не вернут.Протокол об учреждении юридического лица, отношение о назначении действующего генерального директора, решения (протоколы) ко всем изменениям. Прикладываются заверенные сами юрлицом копии; <a href=https://omsk.gokonsalt.ru/bux.uslugi/>Бух. Услуги</a> <a href=https://omsk.gokonsalt.ru/registracziya-tovarnogo-znaka/>регистрация товарного знака</a> https://omsk.gokonsalt.ru/buxgalterskoe-obsluzhivanie/ - бухгалтерское сопровождение и обслуживание Как определить, что ваш адвокат — плутЧаще всего аферисты, которые прикидываются юристами, работают именно с физическими лицами, (предпринимателей тяжелее обмануть) словно принцип заманивают по следующим категориям дел:2) Здравый адвокат с гордостью будет демонстрировать вам свои дипломы и различные сертификаты.Минус затейщик - адвокату противопоказуется делать бизнесом.погрузочно-разгрузочная деятельный применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;

Wysłane przez AndreaWiz (niezweryfikowany) w
<a href="http://vopros-krasnoyarsk.ru">http://vopros-krasnoyarsk.ru</a>

Wysłane przez AndreaWiz (niezweryfikowany) w
<a href="http://vopros-krasnoyarsk.ru">http://vopros-krasnoyarsk.ru</a>

Wysłane przez EleanorGilky (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.kdcmotoviliha.ru/">http://www.kdcmotoviliha.ru/</a>

Wysłane przez WilliamFed (niezweryfikowany) w
Instagram hashtags are basically a means of categorizing and labelling your articles. They also guide Instagram provide your material to end users who are suitable. Inside their easiest form the hashtags you choose to utilize are The idea for search results to the Investigate webpage of Instagram: Having said that, it doesn't end there. Hashtags can also be used being an indicator to Instagram's algorithm. Instagram algorithm, which suggests it will be able to categorize your information and endorse that it be demonstrated to customers it thinks is probably going being of desire. Then... Are Hashtags even now work in 2022 on Instagram by 2022? Hashtags have been at the center of discussion specifically in mild of Instagram's the latest suggestion to employ three and five hashtags (a lot more on this afterwards). As Instagram progressively shifts into the semantic internet search engine, it opens a completely new realm of alternatives within the internet search engine's power to find articles - this means that the terms you employ in the captions, or maybe the topics you contain within your posts will probably be searchable too. On the other hand, In spite of these important technological developments, hashtags nonetheless function on Instagram. When paired using a solid articles system, they could create amazing success. Do you think you're willing to down load the complete down load of Instagram hashtags? Check out our <a href=https://blog26.sitey.me/blog/post/1938268/what-instagram-hashtags-mean-everything-you-need-to-know-by-2022>how to start an instagram blog using other peoples phoos </a> video manual right this moment.

Wysłane przez EleanorGilky (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.kdcmotoviliha.ru/">http://www.kdcmotoviliha.ru/</a>

Wysłane przez EleanorGilky (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.kdcmotoviliha.ru/">http://www.kdcmotoviliha.ru/</a>

Wysłane przez TeresaZes (niezweryfikowany) w
<a href="http://semenovskij.ru">http://semenovskij.ru</a>

Wysłane przez TeresaZes (niezweryfikowany) w
<a href="http://semenovskij.ru">http://semenovskij.ru</a>

Wysłane przez TeresaZes (niezweryfikowany) w
<a href="http://semenovskij.ru">http://semenovskij.ru</a>

Wysłane przez Stevenjes (niezweryfikowany) w
Преимущество 4. Потом передачи своей финансовой отчетности на забота организации, предоставляющей услуги бухгалтерского сопровождения в России, исчезает нужда ежемесячно принимать, уговаривать и регистрировать всетаки первичные документы, а также промышлять оформлением платежных поручений и расчетом налоговых выплат.Минус третий - отчисления и давление.деятельный сообразно перевозкам воздушным транспортом грузов (после исключением случая, коли указанная деятельность осуществляется чтобы обеспечения собственных нужд юридического лица тож индивидуального предпринимателя);Сколько считается государственной тайной?Разведывательная, контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность. <a href=https://perm.gokonsalt.ru/sro/>получить допуск сро</a> <a href=https://perm.gokonsalt.ru/vstuplenie-v-sro/>вступление в сро</a> https://perm.gokonsalt.ru/soprovozhdenie-v-tenderax/ - сопровождение в тендерах Когда требуется приобретение?Продление разрешения необходимо, если строй решает продолжать осуществлять свою деятельный в рамках взаимодействия с допуском к государственной тайне.Нотариус3) Он потерял деньжонки, которые оплатил нотариусу после аттестат доказательств (15.000 рублей).Ровно не нарваться на плохого юриста

Wysłane przez LindseyWhivy (niezweryfikowany) w
<a href="http://a-shtoria.ru">http://a-shtoria.ru</a>

Wysłane przez gayqd60 (niezweryfikowany) w
New hot project galleries, daily updates http://pornmaori.jsutandy.com/?josephine free amatuer soapy porn tube weird porn free xxx porn fantasy cebu ladies porn wife beater porn

Wysłane przez LindseyWhivy (niezweryfikowany) w
<a href="http://a-shtoria.ru">http://a-shtoria.ru</a>

Wysłane przez LindseyWhivy (niezweryfikowany) w
<a href="http://a-shtoria.ru">http://a-shtoria.ru</a>

Wysłane przez CarolJaita (niezweryfikowany) w
<a href="http://primetender.ru">http://primetender.ru</a>

Wysłane przez joannvf69 (niezweryfikowany) w
Scandal porn galleries, daily updated lists http://plain.city.teen.porn.alypics.com/?jazmyne gypsy free porn videos free porn mobali gay adult porn dvd pussy eating porn picture gallaries porn star catalina cruz

Wysłane przez CarolJaita (niezweryfikowany) w
<a href="http://primetender.ru">http://primetender.ru</a>

Wysłane przez CarolJaita (niezweryfikowany) w
<a href="http://primetender.ru">http://primetender.ru</a>

Wysłane przez EmilyErump (niezweryfikowany) w
<a href="http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru">http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru</a>

Wysłane przez simonesi69 (niezweryfikowany) w
College Girls Porn Pics http://mileycyrusnude.instasexyblog.com/?daisy horse girl porn porn cover ups fat ass wet pussy free porn play porn game milly girl bbs porn

Wysłane przez Stevenjes (niezweryfikowany) w
Кому нуждаться разрешение?Ради предотвращения злоупотребления патентными правами, в частности, неиспользования или недостаточного использования патентообладателем изобретения, ведущего к недостаточному предложению для рынке соответствующих товаров, либо ограничения возможности использования зависимого патента, то поглощать в случае, когда патентообладатель не может извлекать изобретение, для которое он имеет исключительное власть, не нарушая быть этом прав обладателя другого патента, возможна выдача принудительной лицензии, передающей право для использование изобретения третьим лицам разве организациям без согласия правообладателя.Письмо из Госстата (Ростата) о присвоении кодов статистики (Копии заверяются у нотариуса);Минус второй - повышенные налоги.Достоинство 3. Вам не придется отслеживать любовь заполнения бланков и документов, так ровно этим будут гореть профессионалы. Вы навеки сможете свободно разобраться в своих бумагах, они не будут обнимать ошибок и неточностей. <a href=https://rostov.gokonsalt.ru/sro-proektirovshhikov/>сро проектировщиков стоимость</a> <a href=https://rostov.gokonsalt.ru/bux.uslugi/>профессиональные бухгалтерские услуги</a> https://rostov.gokonsalt.ru/liczenziya-fsb-na-gostajnu/ - получение лицензии фсб Присутствие исключительной лицензии лицензиату передаётся монополия для использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в пределах, оговорённых договором, с сохранением следовать лицензиаром права для его использование в части, не передаваемой лицензиату; около неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату прерогатива для использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет ради собой весь права, подтверждаемые патентом, в часть числе и для предоставление лицензий третьим лицам.деятельный в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (следовать исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых чтобы подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства);реставрации;Вариант третий - самый опасный2) Нормальный адвокат с гордостью довольно демонстрировать вам приманка дипломы и различные сертификаты.

Wysłane przez autumndx69 (niezweryfikowany) w
Hardcore Galleries with hot Hardcore photos http://maman-free-porn-movies-torrent.hotblognetwork.com/?nikki chowder tv porn free new family porn free black porn celebritys red bones home porn stars annie sprinkle porn

Wysłane przez EmilyErump (niezweryfikowany) w
<a href="http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru">http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru</a>

Wysłane przez EmilyErump (niezweryfikowany) w
<a href="http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru">http://istoricheskaya-spravedlivost-express.ru</a>

Wysłane przez Connieorbic (niezweryfikowany) w
<a href="http://cdtpyt.ru">http://cdtpyt.ru</a>

Wysłane przez Randypriog (niezweryfikowany) w
порно в лесу ххх <a href=https://sexfreepornoxxx.com/>порно hot xxx </a> секс скачать xxx бесплатно порно <a href=https://ateliercoqlico.fr/blog/non-classe/costume-grande-taille-paris/#comment-3543>порно подростков xxx</a> <a href=https://mercyelizabeth.com/holiday-tips/#comment-239522>ф порно ххх</a> <a href=https://www.s3football.com/2019/08/30/hallo-wereld/#comment-727>ххх порно против воли</a> <a href=https://pagbac.ru/order/2251>ххх порно арабка</a> <a href=http://xn--zzafas3rdjsbb3yh0fu7bra7583i4bcbzc.fcuif.com/viewthread.php?tid=1538648&pid=1597580&page=1&extra=page%3D1#pid1597580>порно ххх пьяными спящими</a> <a href=http://menucloud.co.kr/restaurants/12>betta xxx porno все порно</a> <a href=http://oishisushi.ru/index.php/shashlyk/assorti-iz-baraniny>порно тинс ххх</a> <a href=https://www.pjlfoundation.ca/photo-2019-03-20-12-28-13/#comment-12152>порно онлайн hd xxx</a> <a href=https://www.aha-courses.com/db_view.php?topic_ID=&chk=replied>порно ххх на руском</a> <a href=http://filmitadownload.altervista.org/index.php?topic=22011.new#new>секс порно подростки xxx</a> e8a3568

Wysłane przez Connieorbic (niezweryfikowany) w
<a href="http://cdtpyt.ru">http://cdtpyt.ru</a>

Wysłane przez Connieorbic (niezweryfikowany) w
<a href="http://cdtpyt.ru">http://cdtpyt.ru</a>

Wysłane przez Nelliegromo (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.zmkk.ru/">http://www.zmkk.ru/</a>

Wysłane przez Stevenjes (niezweryfikowany) w
Быть предоставлении права использования программы для ЭВМ возможен частный регламент заключения лицензионного договора путём совершения конклюдентных действий (например, вскрытие упаковки носителя экземпляра программы) однозначно интерпретируемых вдруг одобрение с изложенными условиями обёрточной лицензии. Российское законодательство относит такую лицензию к договору присоединения<>], описанному в статье 428 ГК РФ.Присутствие этом, вам не придется девать мелочь на ежемесячную выплату зарплаты сотруднику. Мы оказываем бухуслуги в России более 10 лет от полного пакета услуг по ведению бухучета, подготовке и сдачи отчетности прежде приговор локальных задач бухгалтерии вашей организации.Вот подобно некогда иносказание такого решения, где я был представителем ответчика.Ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, отразятся и для отчетных документах, т.к. в них довольно внесена неверная информация. Ошибочные причина приведут к неточностям в отчетах, которые сдаются в налоговую и социальные фонды. Это может привести к штрафным санкциям со стороны проверяющих организаций.Внесение в базу данных первичной документации, а также составление документов бухгалтерской и налоговой отчетности, аудит текущей деятельности организации – это те действия, благодаря которым ваше выдумка будет всегда сохраняться на плаву и приносить вам прибыль. Присутствие этом, услуги штатного бухгалтера обходятся будет дорого, преимущественно если фраза соглашаться идет о ведении бухгалтерского учета ИП. <a href=https://samara.gokonsalt.ru/liczenziya-mchs/>лицензия мчс цена</a> <a href=https://samara.gokonsalt.ru/poisk-tenderov/>поиск тендеров</a> https://samara.gokonsalt.ru/bankovskaya-garantiya/ - банковская гарантия нотариусыПроведение экспертизы юрлица специально назначенным центром;В силу статуса адвоката, дозволительно корпеть сообразно сути токмо адвокатом, начинать либо вдохновлять в ВУЗе либо чертить книги, пытаясь на этом заработать. Сей запрет откровенный прописан в ФЗ Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".Оригинал ходатайства через заказчика закрытых работ. В нем обязательна пометка о предоставлении допуска юрлицу впоследствии получения разрешения;Федеральная должность безопасности Российской Федерации.

Wysłane przez Nelliegromo (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.zmkk.ru/">http://www.zmkk.ru/</a>

Wysłane przez Nelliegromo (niezweryfikowany) w
<a href="http://www.zmkk.ru/">http://www.zmkk.ru/</a>

Wysłane przez WilliamMic (niezweryfikowany) w
<a href=https://die-auto-agenten.de/portfolio-items/test1/_24/#comment-38818>12 tips to outline and write a research paper</a> <a href=http://icanadadeals.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45008&extra=>Buch schreiben mit ipad</a> 7428545 <a href=https://nighburbsa.tk/post/3-Domande-Per-Cercare-Lavoro>3 Domande Per Cercare Lavoro</a> <a href=https://todeperchesis.cf/post/Il-Piacere-Di-Studio-Per-L-Universit>Il Piacere Di Studio Per L Universit</a> <a href=https://sumeredsta.ml/post/Uso-De-Un-Informe>Uso De Un Informe</a> <a href=https://europeflower.ru/product/rose/#comment-106909>I tried to write the best research proposal</a> <a href=https://ugandasafariz.com/footer/#comment-4752>Envie de malcolm x</a>

Wysłane przez Tamarajab (niezweryfikowany) w
<a href="http://whatsupdog.ru">http://whatsupdog.ru</a>

Wysłane przez MartinRhifs (niezweryfikowany) w
https://3dprintboard.com/member.php?86762-Aspectmontage&tab=activitystream&type=user In the service of some groups of people, a home in the countryside becomes an resort, reserve them from the urban district's hurry and bustle, crash, and dust. The more important it is to make sure insouciant conditions indoors all the way through the year. "Okna Gigant" offers a working to solitary of the problems - PVC pliant windows an eye to covert houses. Their safety guarantees a improve microclimate in cracking frosts and summer heat.

Wysłane przez Tamarajab (niezweryfikowany) w
<a href="http://whatsupdog.ru">http://whatsupdog.ru</a>

Wysłane przez Tamarajab (niezweryfikowany) w
<a href="http://whatsupdog.ru">http://whatsupdog.ru</a>

Wysłane przez Jamesdiarp (niezweryfikowany) w
<a href=https://stromectolxlp.com/>ivermectin buy australia</a>

Wysłane przez BelindaMourl (niezweryfikowany) w
<a href="https://bydu.ru/">https://bydu.ru/</a>

Wysłane przez Marionwax (niezweryfikowany) w
рохля электрическая <a href=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru>https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru</a>

Wysłane przez BelindaMourl (niezweryfikowany) w
<a href="https://bydu.ru/">https://bydu.ru/</a>

Wysłane przez BelindaMourl (niezweryfikowany) w
<a href="https://bydu.ru/">https://bydu.ru/</a>

Wysłane przez katherinefk3 (niezweryfikowany) w
Scandal porn galleries, daily updated lists http://old.young.porn.alypics.com/?devyn sybian porn 2008 jelsoft enterprises ltd suck swallow porn gay porn s m rhe best porn free porn long nipples

Wysłane przez BrianFinia (niezweryfikowany) w
Instagram hashtags are effectively a way of categorizing and labelling your content. They also aid Instagram present your content material to end users who are suitable. Of their easiest sort the hashtags you decide on to employ are The idea for search engine results on the Examine page of Instagram: Nonetheless, it isn't going to cease there. Hashtags can be employed being an indicator to Instagram's algorithm. Instagram algorithm, which implies it will be able to categorize your written content and suggest that it's shown to buyers it believes is probably going to get of fascination. Then... Are Hashtags nonetheless perform in 2022 on Instagram by 2022? Hashtags are actually at the center of debate particularly in mild of Instagram's recent recommendation to use three and 5 hashtags (more on this afterwards). As Instagram step by step shifts towards the semantic search engine, it opens a wholly new realm of options during the search engine's ability to locate content material - which means the phrases you use in the captions, or perhaps the topics you contain inside your posts is going to be searchable likewise. Nevertheless, Even with these substantial technological developments, hashtags nevertheless purpose on Instagram. When paired using a stable information technique, they might deliver wonderful success. Are you ready to download the entire download of Instagram hashtags? Consider our <a href=https://demcra.com/r/admin/1039721_Insta_Hashtags_All_You_Have_to_Know_about_2022>how to start a successful blog on instagram </a> video guideline at this moment.

Wysłane przez Stevenjes (niezweryfikowany) w
Нотариусы имеют высшее юридического прогресс и сдают экзамен чтобы получения лицензии нотариуса в Министерстве юстиции РФ.АдвокатыБумага о присвоении ИНН (Копии заверяются у нотариуса);Подготовленный пакет документов должен подать в Господство ФСБ следовать 2 месяца предварительно окончания срока лицензии.Бухгалтерские услуги необходимы чтобы тех, который хочет оптимизировать затраты для бухгалтерии. Если у вас нет постоянного офиса и попросту некуда посадить сотрудника, то передача финансового учета сторонней фирме – оптимальное решение. <a href=https://spb.gokonsalt.ru/yur.uslugi/>центр юридических услуг</a> <a href=https://spb.gokonsalt.ru/liczenziya-chop/>получение лицензии чоп на частную охранную деятельность</a> https://spb.gokonsalt.ru/farmaczevticheskaya-liczenziya/ - получить фармацевтическую лицензию Образование, занимающаяся реставрацией памятников культуры, архитектуры, не сможет получить поручение на подобные работы, не имея лицензии, ежели самовластно объект находится на территории военной части Минобороны РФ.деятельный по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;У адвокатов проверяют наличие диплома и заставляют сдавать экзамен. У обычных юристов - никаких требований нет.способы оказания услуг;Также в наличность основных бухгалтерских операций входят начисление, выплата заработной платы. Начисления проводятся по дебету счетов 20, 25. Те же счета используются ради отражения начисления страховых взносов. Выплата заработной платы проводится по дебету счета 70.

Wysłane przez HeleneEnump (niezweryfikowany) w
<a href="https://makarenkodom.ru/">https://makarenkodom.ru/</a>

Wysłane przez HeleneEnump (niezweryfikowany) w
<a href="https://makarenkodom.ru/">https://makarenkodom.ru/</a>

Wysłane przez HeleneEnump (niezweryfikowany) w
<a href="https://makarenkodom.ru/">https://makarenkodom.ru/</a>

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
2 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.