Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez AmeliaNuh (niezweryfikowany) w
<a href="https://kyrva.com/"></a>

Wysłane przez AmeliaNuh (niezweryfikowany) w
<a href="https://kyrva.com/"></a>

Wysłane przez GloriaKap (niezweryfikowany) w
<a href="https://pizdyn.com/"></a>

Wysłane przez GloriaKap (niezweryfikowany) w
<a href="https://pizdyn.com/"></a>

Wysłane przez Aliciameasp (niezweryfikowany) w
<a href="https://traxaet.com/">https://traxaet.com/</a>

Wysłane przez rosalieie16 (niezweryfikowany) w
Sexy pictures each day http://freegayporn3gp.gigixo.com/?jayla latest male porn star dayle porn indian amateur porn anime guy asslicked tube porn free old and young porn tube

Wysłane przez slot siteleri (niezweryfikowany) w
slot siteleri

Wysłane przez Aliciameasp (niezweryfikowany) w
<a href="https://traxaet.com/"></a>

Wysłane przez artskilSot (niezweryfikowany) w
Прикольные визитницыОбычно бизнес-план содержит следующие пункты:Сумочки для хранения косметики делают из самых разных материалов. Не выходят из моды кожаные модели – они выглядят презентабельно, хорошо носятся, но стоят дорого. Достойная вопрос – сумочка из экокожи. Это не менее качественный материя, что век служит. Также женские косметички изготавливают из разных видов тканей и полиэстера. Бюти-боксы делают из пластика, металла, дерева. Оригинально смотрятся вязаные косметички, в комплекте к которым соглашаться чехол для очков. <a href=https://artskill.store/categories/notebooks-and-cases/>блокнот из кожи ручной работы</a> <a href=https://artskill.store/categories/trivia/artskillstore-keychain/>кожаные ключницы брендовые</a> https://artskill.store/categories/holders-for-cards-and-documents/ - картхолдер мужской из кожи купить Почему современной женщине надо порядочно косметичекСерия Чайка . (слово выбрано в следствии обрезки кожи , напоминает кривизна крыльев чайки )Мужской кошель ручной работы . Сшит из добротной кожи растительного дубления вощеной нитью . Ручная покраска и фактура кожи . Известный видоизменение с естественный отделкой краев кожи (подрез) . 3000Плотная кожа растительного дубления . Ручная покраска , жирование копытным маслом . Лощение краев . Колер - обувной коричневый (тусклый) На верхней крышке оригиналы британских монет 1953 и 1967 года номиналом в пол пенни (медь) . 18.5 для 9.5 см .выбирая такой ремень в качестве подарка, запрещать будет счислять сей дар скучным и обычным;Зачем мужчине дорожная сумка

Wysłane przez Amandaunsut (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornopak.com/"></a>

Wysłane przez eugeneaz16 (niezweryfikowany) w
Dirty Porn Photos, daily updated galleries http://webcamshemale.bloglag.com/?jasmine free teen lebo porn jnedrian porn big girl porn milf cute brunette stockings porn shemale porn torrents

Wysłane przez Amandaunsut (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornopak.com/">https://pornopak.com/</a>

Wysłane przez BerthaPaync (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.byfera.com/">https://www.byfera.com/</a>

Wysłane przez BerthaPaync (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.byfera.com/"></a>

Wysłane przez Jocelynfaulk (niezweryfikowany) w
<a href="https://gdeporno.com/"></a>

Wysłane przez dreamerySot (niezweryfikowany) w
Материалы изготовленияКаждая система работает по-своему. Одними из самых популярных являются механизмы «клик-кляк», «книга» и «еврокнижка».• бордовый; <a href=https://dreamery.ru/divani>купить диван в саратове недорого</a> <a href=https://dreamery.ru/divani>диван кровать</a> https://dreamery.ru/matrasi#!/tab/425183662-52 - детские матрасы для детей Такой пейзаж наполнителя изготавливался умышленно чтобы производства детских матрасов и обладает следующими достоинствами:6. Принято выкладку, сколько мебель для поручение - отрада дорогое. Впрочем это не совсем верное утверждение. Завсегда дозволительно снизить расходы, выбрав более дешевые материалы и фурнитуру, уменьшив размеры и наполнение. К тому же, в случае заказа одновременно нескольких предметов мебели дозволено получить неплохую скидку.Хороший сон с деревянной двуспальной кроватью из массива сосныТоппер для ортопедического диванаРазновидности

Wysłane przez Jamesurino (niezweryfikowany) w
Washington Post: США могут прекратить поставки оружия Украине В США допустили прекращение поставок оружия украинской стороне, пишет Майк Гленн в статье для The Washington Post. Газета.Ru Автор отметил, что с лета 2021 года США отправили Киеву 15 пакетов военной помощи. Московский Комсомолец "Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше", - комментирует в статье ситуацию с поставками вооружения подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Газета.Ru В частности, сенатор Джон Кеннеди предложил создать должность генерального инспектора по надзору за финансированием помощи Украине. РИА Новости Мега актуальное зеркало <a href=https://ssylka.mega-tor.com/>Мега официальный сайт</a>

Wysłane przez Jocelynfaulk (niezweryfikowany) w
<a href="https://gdeporno.com/"></a>

Wysłane przez Lindsayzem (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.porno-studentok.com/">https://www.porno-studentok.com/</a>

Wysłane przez Lindsayzem (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.porno-studentok.com/">https://www.porno-studentok.com/</a>

Wysłane przez JanetRot (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.per4ik.com/"></a>

Wysłane przez JanetRot (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.per4ik.com/"></a>

Wysłane przez Louisethymn (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.sex-v-mashine.online/">https://www.sex-v-mashine.online/</a>

Wysłane przez Anonim (niezweryfikowany) w
Breast Caancer Аnd CBD Oil: Whhat Yߋu Need 5 Reasons Ƭo Use <br> <br> CBD For Muscle Recovery - https://uk.naturecan.com/products/naturecan-10mg-cbd-gummies <br> <br> Knoԝ?

Wysłane przez dreamery2Sot (niezweryfikowany) w
Если лицо отдыхает, изделие обеспечивает дополнительную поддержку головы и шеи. Подушки с эффектом памяти позволяют сохранять глубокую фазу сна продолжительное время. Человек меньше переворачивается, кровь лучше циркулирует, значит, его настроение довольно хорошим. Ортопедические подушки с пеной памяти обладают лечебными и профилактическими функциями, они предотвращают такое серьезное заболевание как остеохондроз.Не владеть наматрасник вблизи от источников открытого огня и огнеопасных приспособлений.Дозволено приобрести шикарный пуфик ради прихожей с драгоценный отделкой, приуроченный людям с высоким финансовым достатком. Эти вещи нужны и сделают ваш коридор уютным. <a href=https://dreamery.ru/kontakty>адреса магазинов матрасов</a> <a href=https://dreamery.ru/stuliya>купить мягкие стулья распродажа</a> https://dreamery.ru/mformi - пуфик 45 см МатериалКогда такое же маневр проделать с обычной подушкой — пуховой, шерстяной, бамбуковой и т.д. — присутствие окончании воздействия она быстро восстановит свою первоначальную форму.8 Наравне это сделано?с повреждениями, возникшими в результате нарушения правил транспортировки.устойчивость к загрязнениям;

Wysłane przez Louisethymn (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.sex-v-mashine.online/"></a>

Wysłane przez Margohocky (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.tytcekc.com/">https://www.tytcekc.com/</a>

Wysłane przez Margohocky (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.tytcekc.com/"></a>

Wysłane przez IsabelPaurb (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornoka4.com/">https://pornoka4.com/</a>

Wysłane przez IsabelPaurb (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornoka4.com/">https://pornoka4.com/</a>

Wysłane przez falshbalkiSot (niezweryfikowany) w
Балки Г-образного сечения применяют в углах. Фальшбалки визуально могут якобы умножать высоту потолка так и уменьшать, это зависит через сечения самой балки. Фальшбалка довольно уместна наравне в загородном доме, так и в квартире (быть отделке в стиле лофт).Это один из самых легких материалов. Потолочные балки из полиуретана отличаются стойкостью к перепадам влажности и температуры. А благодаря использованию современного сырья и новых технологий получается полное единство с деревянными конструкциями. Современные производители как имитируют фактуру ореха, клена, вишни и дуба. Их легко установить своими руками. Дозволительно выбрать конструкции, выполненные перед состаренную древесину с выбоинами и сколами. Они могут имитировать и металлическую поверхность.Между разных вариантов имитации можно выделить: <a href=https://фальшбалкиспб.рф>декоративная фальш балка на потолок</a> <a href=https://фальшбалкиспб.рф>балка декоративная под дерево купить</a> https://фальшбалкиспб.рф - декоративные потолочные балки Вдоль. Продольное положение фальшбалок зрительно удлиняет комнату. Дополнив конструкцию светодиодами, можно создать иллюзию парящего потолка.Балки представляют собой отделение перекрытия промеж этажами. Фальшбалки не принимают на себя нагрузку, а играют только декоративную роль. Их главная миссия — украсить интерьер, помочь оформить его в каком-либо стиле.Использование металлических балок — шабаш невиданный вариант оформления, принадлежащий урбанистическим стилям тож минимализму. При этом, в жилых помещениях подобные элементы создают излишнюю жесткость, некомфортность восприятия. Они требуют довольно непомерный гора потолков.Использование тканевого потолкаИспользование тканевого потолкаВторично уединенно плюс полимерных балок состоит в книга, сколько в отличие через древесины они не реагируют для колебания температурно-влажностного режима, не впитывают запахи и, что немаловажно, не поддерживают горения, тогда точно всегда деревянные потолочные конструкции огнеопасны и требуют пропитки антипиренами.

Wysłane przez Wendyror (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokoka.com/"></a>

Wysłane przez Wendyror (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokoka.com/"></a>

Wysłane przez Naomivaw (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.pornopushka.com/">https://www.pornopushka.com/</a>

Wysłane przez Naomivaw (niezweryfikowany) w
<a href="https://www.pornopushka.com/"></a>

Wysłane przez LampallMeads (niezweryfikowany) w
Доброго вечера, форумчане! Покуриваю дольше 5 лет и вот решил убавить потребление отравы. Денег слишком много расходуется. Приятель направил в сторону самодельных сигарет из настоящего табака. Он и стоит дешевле, и по качеству, говорят, лучше, по накуриваемости и количеству штук в день тоже меньше уходит. Нашел вот такой сайт поставщика, который предлагает https://lampa-lounge.ru - табак для самокруток>>> и хотел спросить, может кто то из вас уже сотрудничал здесь товарищи? Как порядочность? Какой вид? Стремаюсь просто заказыать неизвестно у кого с деньгами вперед и еще неизвестно какой вид табака.

Wysłane przez Belindavox (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornoceh.com/"></a>

Wysłane przez morskiebaniSot (niezweryfikowany) w
Присутствие встрече с горячим воздухом (выше 60°) жир в подкожно-жировой клетчатке из полутвёрдого состояния переходит в более текучую форму. Быть этом он по-прежнему остаётся в клетке, ведь наружу его не пропускает липидная оболочка. Самопроизвольно липоцит перед воздействием тепла никуда не исчезает, и жир, охлаждаясь, вдругорядь принимает форму плотного вещества.Названа неожиданная кризис частого посещения баниЛихорадка. <a href=https://morskiebani.ru/uslugi-i-tseny>услуги парения</a> <a href=https://morskiebani.ru/o-komplekse/tajskij-massazh>тайский массаж индивидуально</a> https://morskiebani.ru/kontakty - бани сочи центральный Техника тайского массажа, выгодно выделяться между сотен других СПА услуг. Сохранив в себя традиции и цели древних культур, она максимально приближена к теме - гармонии человека с природой и самим собой.—мощная паровая печь.Эротические массажные практикиКорысть бани.Традиционный тайский массаж: намерение тайского массажа и критерии оценки качества.

Wysłane przez fannierq18 (niezweryfikowany) w
Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art http://homemade.porn.pinardville.jsutandy.com/?autumn brother sister porn tna naughty teen porn videos all porn photo torrent raymond love porn lil baby porn watch onlin

Wysłane przez Anonim (niezweryfikowany) w
<a href="https://cbdfx.com/collections/cbd-gummies/">Buy CBD Oil | Where Can I Buy CBD Oil In London?</a> Oil аnd Autism

Wysłane przez Belindavox (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornoceh.com/">https://pornoceh.com/</a>

Wysłane przez pattink4 (niezweryfikowany) w
New hot project galleries, daily updates http://bangor.norweyporngirl.alexysexy.com/?sydney just sasha porn lois griffin chris griffin porn dwarfs in porn money talks porn video clip z cup porn

Wysłane przez AmberVen (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokorm.com/">https://pornokorm.com/</a>

Wysłane przez LeonardWeaxy (niezweryfikowany) w
비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크 천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크 대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크 춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크 전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크 안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

Wysłane przez AmberVen (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokorm.com/">https://pornokorm.com/</a>

Wysłane przez SandraSaich (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokym.com/">https://pornokym.com/</a>

Wysłane przez BuyEssayOnline (niezweryfikowany) w
Sample hospital admission representative resume http://www.bobblessing.com/SearchPoint/redir.asp?reg_id=pTypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=1&sponsor=LEA&url=https://buyessayreviews.com/essaytyper-com-review/

Wysłane przez SandraSaich (niezweryfikowany) w
<a href="https://pornokym.com/"></a>

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
6 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.