Jestem kobietą, która czasem pisze wiersze – wywiad z poetką, Marią Kogut

Wywiad przeprowadziła Marianna Ruks

Dla niektórych ludzi, kto wie, czy nie dla większości z nich, artysta jest dziwnym tworem; jakąś niezrozumiałą hybrydą; błądzącym w chmurach marzycielem, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może i tak jest, a może to tylko przestarzały stereotyp, który właśnie z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Każdy ma na ten temat własne zdanie, ale jedno jest pewne – artysta to osoba, która jednak w jakiś sposób odróżnia się od reszty społeczeństwa. Kim w takim razie jest artysta i co czyni go tak wyjątkowym? I czy artyści – w dobie rozwoju nauki i technologii – są w ogóle nam potrzebni? O artystach i poezji rozmawiać będę z poetką, członkinią Związku Literatów Polskich, od lat związaną z ziemią obornicką, emerytowaną już nauczycielką, Marią Kogut.

Co, Pani zdaniem, oprócz talentu odróżnia artystę od zwyczajnego człowieka? W czym tkwi fenomen artystycznej duszy?

Myślę, że ogromna wrażliwość, szczególne spojrzenie na świat, na człowieka, preferowanie innych wartości niż konsumpcjonizm, wychwytywanie tego, co niewidoczne dla przeciętnych ludzi, zdolność przekazywania również tego, co rodzi się z wyobraźni i podświadomości.

Czy w dzisiejszych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, nauki, techniki i pogoni za karierą artyści są jeszcze potrzebni? I co dają dzisiejszemu światu?

Nie wyobrażam sobie świata bez twórców muzyki, rzeźby, poezji i innych dziedzin kultury; bez ich dzieł, które uwrażliwiają człowieka, wzbogacają go, dają wzruszające przeżycia. Człowiek od zawsze otaczał się pięknymi przedmiotami, słuchał muzyki, oglądał obrazy.

A więc potrzebni są artyści i ich dzieła, żeby pokazać ludziom inny świat, daleki od konsumpcjonizmu. Na spotkaniach autorskich często zapraszam uczestników w ‘krainę łagodności’, żeby się wyciszyć, przeżyć chwile wzruszeń, odkryć to, co nieznane.

Jest w Pani jakaś kapryśność, która wynika z bycia artystą? Coś, czego normalny człowiek nie zrozumie?

Raczej nie, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Trzeba by spytać o to innych.

Kiedy zaczęła Pani pisać swoje pierwsze wiersze?

Pierwsze rymowanki układałam w szkole podstawowej. To była taka zabawa słowami. W liceum, w Rogoźnie, moimi wierszami zainteresował się prof. Aleksander Batura, poeta białoruski. To on udzielił mi pierwszych wskazówek dotyczących warsztatu literackiego.

Pisanie było wewnętrznym przymusem, imperatywem?

Zawsze chciałam pokazać innym świat widziany moimi oczami.

Tworzenie poezji daje wewnętrzne ukojenie, satysfakcję, ale w pewnym momencie to wewnętrzne zadowolenie przestaje wystarczać. Pojawia się pragnienie, by swoją twórczością podzielić się ze światem. W końcu nie pisze się tylko dla siebie. Zaczęła Pani szukać sposobu, aby opublikować swoją poezję. Jak ta droga wyglądała? Było trudno?

Bardzo. Byłam sama, daleko od środowisk literackich. Wysyłałam wiersze do redakcji prasy codziennej, czasopism literackich, na konkursy poetyckie. Najczęściej wracały z recenzją, że trzeba jeszcze popracować nad formą, stylistyką, własną poetyką. Efekty pojawiły się kiedy przystąpiłam do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Poznaniu i Koła Literackiego przy NTSK (Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne) w Pile. Spotykaliśmy się z uznanymi poetami, krytykami, redaktorami czasopism. Poddawaliśmy się również krytyce koleżeńskiej. Pojawiły się publikacje w Gazecie Poznańskiej, Głosie Wielkopolskim, Ziemi Nadnoteckiej, Tygodniku Pilskim, Radarze, Miesięczniku Literackim, w almanachach pilskich, poznańskich i ogólnokrajowych.

W swoim dorobku ma już Pani cztery wydane tomiki poezji. Proszę coś o każdym opowiedzieć. Czy są to zbiory różnych wierszy, czy może każdy tomik poświęcony jest innej tematyce; posiada inny motyw przewodni?

Pierwszy tomik ,,Pochwycić ptaka”, wydany przez Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile, ukazał się w 1983 roku. Znalazły się tu wiersze, które wcześniej zdobyły uznanie krytyki i były drukowane w prasie lub w almanachach, zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Następny tomik zatytułowany ,,W sieci krajobrazów” (2003 r.) zawiera wiersze ukazujące krajobrazy dzieciństwa, przyrody i duszy kobiecej . W ,,Przenikaniu” (2008 r.) świat realny zazębia się ze światem baśniowym i wspaniale się uzupełniają. Najlepiej ujęła to poznańska poetka i krytyk, p. Teresa Januchta, w recenzji ,,Gobelin tkany nocą”. W 2014 roku ukazał się czwarty zbiorek wierszy pod tytułem ,,Między kroplami deszczu”. Tytuł sugeruje, że między kroplami deszczu wiele może się zdarzyć.

Jak w Pani przypadku wygląda akt twórczy? Tworzy Pani bez przerwy, jak rzemieślnik, czy jednak czeka Pani na natchnienie, na odpowiedni czas, aż napełni się Pani emocjami, spostrzeżeniami, którym trzeba dać ujście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej wiersz pojawia się nagle, pod wpływem impulsu, a impulsem mogą być różnorakie przeżycia, uroki pejzażu, fraza wypowiedzi, obraz ujrzany w filmie itp.

Z czego czerpie Pani inspirację?

Uważny czytelnik moich wierszy natychmiast spostrzeże, że inspirują mnie krajobrazy przyrody, wspomnienia z mitologicznej Arkadii, jaką jest dzieciństwo, rzeźby mojego męża, Mieczysława, obrazy z codziennego życia, biologia kobiety.

Kto pierwszy docenił Pani twórczość, gdy już zaczęła się Pani starać o publikację wierszy?

Pierwsze liryki docenił p. Jan Arski, redaktor Ziemi Nadnoteckiej, który umieścił dwa moje wiersze na łamach tego czasopisma w 1977 r. Dodało mi to skrzydeł. Dotyczy to również publikacji trzech wierszy w Miesięczniku Literackim, czy wspaniałej dedykacji tygodnika Nad Wartą: Tak jak w wierszu ,,Kobiety na wiosnę” topnieją pod spojrzeniami mężczyzn, tak zespół tygodnika Nad Wartą uległ urokowi Pani poetyckich strof. Na dowód tego, przyznajemy Pani Nagrodę Specjalną w postaci albumu malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Takie słowa podbudowują, są bardzo potrzebne każdemu początkującemu poecie.

Były słowa krytyki? Jak Pani sobie z nimi radziła?

Były. Bolały, ale pobudzały do jeszcze większej pracy nad słowem, nad tworzeniem nowego obrazu. Ale było też tak, że ten sam wiersz, oceniony negatywnie przez jednego z krytyków, znalazł się na łamach Miesięcznika Literackiego. Posłużę się słowami mojego ulubionego poety, księdza Jana Twardowskiego: Czasem razi, jeśli krytyk wznosi się ponad autora i popisuje się swoją wiedzą. Często zbyt obfitą jak na omawiany tekst. Myślę, że tak było i w tym przypadku.

A chwile załamania? Doświadczała ich Pani?

Takie negatywne oceny zasiały zwątpienie, spowodowały, że przez wiele lat pisałam ‘do szuflady’. Dopiero interwencja męża, jego perswazja i energia doprowadziły do wydania kolejnego tomiku i kontynuowania działalności edytorskiej.

Jest Pani członkiem Związku Literatów Polskich. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego zaszczytu by znaleźć się w ich gronie. Jak się to Pani udało?

O tym, że mogę starać się o przyjęcie w poczet członków Związku Literatów Polskich dowiedziałam się przypadkiem. Oprócz podania, na adres Oddziału ZLP w Poznaniu, wysłałam trzy tomiki wierszy, recenzje, a w biogramie wykaz innych moich publikacji, wystąpień, nagród itp. Po weryfikacji w Oddziale w Poznaniu zgłoszono moją kandydaturę do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie i stamtąd otrzymałam wspaniały werdykt o przyjęciu do ZLP.

Ma Pani na swoim koncie sukcesy m.in. tłumaczenie wierszy na język angielski do almanachu wydanego w Hongkongu oraz wyróżnienie w „13 Concours Litteraire International du Cepal” w Thionville we Francji.

Udział w tych projektach zaproponowała mi poetka Bogumiła Janicka, związana z Klubem Literackim „Dąbrówka” w Poznaniu. Ona też była tłumaczką moich wierszy na język angielski i francuski. W ,,Word Poetry Yearbook”, czyli w międzynarodowym almanachu poetyckim wydanym w Hongkongu, moje wiersze znalazły się dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku. Natomiast w międzynarodowym konkursie literackim w Thionville (Concours Litteraire International du Cepal) w 2011 roku zdobyłam wyróżnienie, a w bieżącym roku Nagrodę Chagalla, tym razem za tomik wierszy.

Jak określiłaby Pani, scharakteryzowała swoją twórczość? Można ją jakoś sklasyfikować?

Moim zdaniem to liryka, czysta, ciepła, pełna wrażliwości na piękno przyrody i otwarcia na drugiego człowieka. Wg recenzentki, p. Teresy Januchty: Wiersze Marii Kogut zawierają to, co dla liryki najcenniejsze: ciepło, delikatność, trafną, kunsztowną metaforykę, intuicję poetycką i ekwilibrystyczną wręcz umiejętność operowania rekwizytami podsuwanymi przez naturę („W modlitwie traw”). Nie uciekam też od wątków egzystencjalnych: przemijania, starzenia się, ale podchodzę do tego ze sporą dawką autoironii.

Nie tylko Pani jest artystką, Pani mąż również tworzy, lecz w innej dziedzinie…

Każde z nas rozwija swoje pasje. Ja piszę wiersze, wydaję tomiki, jeżdżę na spotkania z czytelnikami. Mąż zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną. Rzeźbi świątki ludowe, dziady kominkowe, chłopskich grajków. Maluje na deskach anioły, motywy kwiatowe i inne. Jego prace były inspiracją do wierszy: „Spowiedź w drewnie”, „Świątek”, „Godzina aniołów”, „Rzeźbiarz”.

Plany na przyszłość? Oczywiście związane z pisaniem. Czy gromadzi już Pani materiał na następny tomik?

Nie myślę w takich kategoriach, że muszę coś wydać. Po prostu piszę wiersze, zbieram, a kiedy będzie odpowiednia ilość, spróbuję wydać następny tomik.

Uważa się Pani za osobę spełnioną literacko?

Raczej nie, bo zawsze mogłoby być więcej dobrych wierszy, więcej wydanych tomików, więcej spotkań z czytelnikami.

Tak już zupełnie na koniec w ramach podsumowania – trudno żyć z artystą?

Nie czuję się artystką. Na co dzień jestem kobietą, która czasem pisze wiersze.

Mówi się, że poeci mają trudniej niż pisarze. Wydawnictwa chętniej opublikują prozę niż poezję, bo proza potrafi mieć pierwiastek komercyjny, poezja natomiast to czysta sztuka i, zdaniem wydawców, mało opłacalna.

Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na literackiej płyciźnie zbyt często, bo możemy utknąć na mieliźnie; powinniśmy za to jak najczęściej wypływać na literackie głębiny, bo tam możemy spotkać prawdziwe bogactwo literackiej flory i fauny.

Na literackie głębiny serdecznie zapraszam wraz z p. Marią Kogut.

Komentarze

Wysłane przez Andreasbev (niezweryfikowany) w
Приветствую Вас друзья! Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Наша сфера деятельности — проектирование и бурение скважин на воду, установка любого насосного оборудования, монтаж систем канализации всех видов, дренажей, ливневых систем и др.Миссия компании: мы добываем чистую воду – источник всего живого на Земле, и делаем ее доступной людям. Самый короткий срок, за который мы пробурили и обустроили скважину, — 1 час 36 минут. Мы ценим время своих клиентов и гордимся, что оперативность — отличительное свойство наших услуг. Мы показываем, насколько быстро и качественно может происходить бурение скважины. От всей души Вам всех благ! http://forum.miracle-world.net/member.php?u=26839 https://tenec.cc/index.php?/topic/5516-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#comment-28223 http://xn--c1aededbbe8af.xn--p1ai/forum/sokhranenie-deneg/528-tsena-skvazhin-burenie-oblast.html#755 http://www.ewfcollector.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8203 https://www.annunciambulanti.it/author/andreastyz/

Wysłane przez Jaredhoula (niezweryfikowany) w
домонгол <a href=https://auction.domongol.com.ua/>domongol</a> https://auction.domongol.com.ua/

Wysłane przez ScottNaB (niezweryfikowany) w
helpful site <a href=https://crypto-mining.blog/en/software/cryptocurrency-miners/t-rex-v0-18-8-nvidia-gpu-miner-ethash-kawpow-mtp-download-and-configure/>Download TREX Miner 0.18.8</a>

Wysłane przez iphonedide. (niezweryfikowany) w
Привет.Вы можете приобрести и поиграть в Недорогие игры XBOX и стань чемпионом в NBA + https://plati.market/itm/ea-sports-ufc-3-us-xbox-one-key/2892265 игры +на xbox +one купить дешево+ https://plati.market/itm/assassin-s-creed-origins-us-xbox-present/2891230 xbox игры купить онлайн+ https://plati.market/itm/far-cry-4-gold-edition-xbox-one-cifrovoj-kljuch/3011789 ключи игр xbox +one купить+ https://wmcentre.net/item/sniper-elite-3-ultimate-edition-xbox-one-klyuch-3205694 купить аккаунт xbox game+https://plati.market/itm/3102867 онлайн магазин игр+http://mysel.ru/goods_info.php?id=3105472 <b>игры XBOX XD KEY</b> <b>MYSEL>RU</b> https://mysel.ru Торговая площадка цифровых товаров <a href=https://plati.market/itm/fifa-20-uk-xbox-one-kljuch-cifr-kod--podarok/2961184> FIFA 20 XBOX ONE Ключ / Цифр код + подарок </a> <a href=https://plati.market/itm/grand-theft-auto-v-gta-5-xbox-one-cifrovoj-kljuch/3008735> Mafia Definitive Edition XBOX CD KEY</a> <a href=https://plati.market/itm/2891920>Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - </a> <a href=https://wmcentre.net/item/resident-evil-2-resident-evil-3-xbox-3203379>Resident Evil 3 Xbox One Key </a> <a href=https://plati.market/itm/3074508>The Crew 2 XBOX/PC+present </a> <a href=https://plati.market/itm/2970072>Diablo III: Eternal Collection Xbox One</a> <a href=https://my.digiseller.com/inside/description.asp?id_d=2920504>Гоночная игра с рулевым симулятором</a> <a href=https://plati.market/itm/2907750><b>GOOGLE PLAY GIFT CARD $15 (USA)</b> </a> <a href=https://plati.market/itm/2985407><b>Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)</b></a> <a href=https://plati.market/itm/2911572><b> Netflix Турция Подарочный код 100 TL</b></a> <a href=https://plati.market/itm/3073272>The Division 2 -</a> <a href=https://plati.market/itm/3085414><b>Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edit XBOX KEY</b></a> <a href=https://plati.market/itm/3085419>MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S</a> <a href=https://plati.market/itm/3204091><b>King?s Bounty II - Lord?s Edition XBOX ONE</b></a> <a href=https://plati.market/itm/3012399> <b>Amazon Gift Card US $10</b> </a> <a href=https://plati.market/itm/3048052> <b>iTUNES GIFT CARD - $15(USA) </b></a> <a href=https://plati.market/itm/3016084>The Evil Within XBOX ONE ключ </a>A Way Out XBOX ONE / XBOX SERIES X <a href=https://plati.market/itm/3180599>Wolfenstein: I, II xbox</a> <a href=https://plati.market/itm/3221060>Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Deluxe Edition XBOX </a>/ <a href=https://www.plati.market/itm/3221892>Chernobylite Xbox One & Series XS КЛЮЧ</a>/ <a href=https://plati.market/itm/3221893>Dead Rising Triple Bundle Pack XBOX / КЛЮЧ</a> <a href=https://plati.market/itm/3226371><b>South Park The Stick Truth Xbox Key</b></a> <b>Покупай на ENOT-способ оплаты(0% при оплате банковской картой)11 способов оплаты</b>

Wysłane przez Irvinwaw (niezweryfikowany) w
Выяснилась ситуация, отправка оборудования была, но транспортная компания сдек не доставила посылку. TG @Litvinov182_video TG +79266208282 Litvinov182 отправляет заказы [img=https://imgur.com/a/9x67VXr - прогон делался хрумером и нет возможности восстановить пароли, чтоб удалить посты

Wysłane przez Heguadlede (niezweryfikowany) w
What ever require a lot more quality around exactly why you're provided the deadline. Contact every one of your referrals in order to system about your own opportunities as well as affirm their own agreement being your research. Folks in whose see <a href=http://xn--zinwspis-x3a.czeladz.pl>gierki</a> of the world a person worth. Whatever your motivation, depart virtually any connected luggage in your own home. What is social networking? Almost all work availabilities are never advertised; they’re filled simply by word of mouth. Facilitating instant online reserving, confident selecting, expense manuals, and sources, HomeAdvisor matches property owners seeking servicing using the greatest community regarding pre-screened home benefits nationwide-all for free. They know that <a href=http://xn--wspomnieniezinw-8rb.bytom.pl>recenzje gier xbox one</a> the fastest approach around the observe is through reducing starting the particular transforms, to allow them to increase faster as they’re proceeding in to the straightaway. In the event that versatility is your point, Moz wants that will help you perform in your safe place. Yet between ourself, I believe we should discuss. By giving easy as well as effective options, DigitalOcean will be swiftly turning into the national infrastructure layer for every software program developer on earth. Through very first thing each day to be able to nicely after perform, MuleSoft makes certain that staffers are properly looked after as well as comfortable at the office. Your network associated with close friends, relatives, co-workers, as well as acquaintances <a href=http://xn--zinwwspomnienie-xrb.jaworzno.pl>komputery poleasingowe</a> is a valuable career search resource. They’ll sympathize together with your situation. A person don’t need to offer your organization charge cards about road corners, cold call everybody in your make contact with record, or even perform a room associated with strangers. But also for staff, the very best portion is this business can pay an individual to do business with young puppies. Hi Jeremy, Long time simply no see-I hope you’re doing well! I’d really love

Wysłane przez Andresbob (niezweryfikowany) w
Давно хотел купить Тюбинги Приглашаем вас в магазин 4sezons. Огромный ассортимент товаров: <a href=https://4sezons.ru/teplovoe-oborudovanie/>Тепловентиляторы</a> <a href=https://4sezons.ru/teplovoe-oborudovanie/>Тепловые пушки</a> Инфракрасные обогреватели Скидки

Wysłane przez JoshuaGroli (niezweryfikowany) w
безукоризненный веб сайт https://www.tigweb.org/members/setting.html?switchlang=tr&pushpath=https://mfcalmaz.ru/cases/kejs-7-zashhita-prav-sobstvennikov/

Wysłane przez LarryDaw (niezweryfikowany) w
Астрологические программы. http://astrologia-profi.ru Профессиональный астролог проводит обучение астрологии, вебинары по астрологии. Консультации астролога, прогнозирование событий, анализ личной жизни, профориентация детей, подбор условий для эмиграции, анализ совместимости мужчины и женщины

Wysłane przez Yinsunoge (niezweryfikowany) w
<a href=https://www.watermanrussia.ru/inks/WT10BOX-BLU1/>ватерман EXPERT</a> или <a href=https://www.watermanrussia.ru/inks/WT13Z-VIO1/>waterman hemisphere купить</a> https://www.watermanrussia.ru/pens/hemisphere/WT8B-GRN2C/

Wysłane przez Andresbob (niezweryfikowany) w
Давно хотел купить Тепловые пушки Добро пожаловать в интернет магазин 4 sezons. Большой ассортимент продукции: <a href=https://4sezons.ru/teplovoe-oborudovanie/>Инфракрасные обогреватели</a> <a href=https://4sezons.ru/>Инфракрасные обогреватели</a> Масляный радиатор РЕСАНТА ОМ-9Н акции

Wysłane przez budusheep (niezweryfikowany) w
Создайте нужные 200 шагов, если вы завтра станете президентом, сгруппируйте их на группы по 10 штук и расположите в последовательном порядке принятия . Сделай свои <a href=https://ussr.website/проекты-будущего.html>Проекты будущего</a>

Wysłane przez Richardsek (niezweryfikowany) w
<a href=https://ammokote.com/products/steel-structures/>термостойкий автогерметик</a> - противопожарная жидкость для кровли, MetalBuildings

Wysłane przez larazq16 (niezweryfikowany) w
Sexy pictures each day http://babygirlspussy.hotblognetwork.com/?nina mistress taylor porn young girl asleep porn 80 s vintage thumbs porn watch free hentai porn free nude asian porn

Wysłane przez Delbesadrtisogs (niezweryfikowany) w
Top site New <a href=https://www.netflix.com/ru/title/80227995>netflix.com</a> <a href=https://ru.wikipedia.org/wiki/Minecraft>wikipedia.org</a> <a href=https://www.playstation.com/ru-ru/games/minecraft/>playstation.com</a> <a href=https://mainkraftors.blogspot.com>mainkraftors.blogspot.com</a> <a href=https://games.mail.ru/pc/games/minecraft_pocket_edition/>games.mail.ru</a> <a href=https://tass.ru/obschestvo/6469081>tass.ru</a> <a href=https://www.hse.ru/minecraft/>hse.ru</a> <a href=https://ru.wikipedia.org/wiki/Minecraft>wikipedia.org</a> <a href=https://games.mail.ru/pc/games/minecraft/>games.mail.ru</a> <a href=https://minecraftwser.blogspot.com>minecraftwser.blogspot.com</a> <a href=https://ru.wikipedia.org/wiki/Перссон,_Маркус>ru.wikipedia.org</a> <a href=https://shield.nvidia.com/games/android/minecraftsm>nvidia.com</a>

Wysłane przez Haroldcip (niezweryfikowany) w
sneezing home remedies <a href= > https://about.me/valiumno </a> bloating stomach remedies <a href= http://xanor.wikidot.com > http://xanor.wikidot.com </a> teething baby remedies

Wysłane przez Bogdankxk (niezweryfikowany) w
Здравствуйте друзья! Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных. От всей души Вам всех благ! http://www.7sky.tv/index/8-29107 http://shopwise.x10host.com/swf/viewtopic.php?f=6&t=24243&p=128120#p128120 http://bbs.caipanshuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82783&extra= http://gloryholeguide.com/forums/member.php?u=92631 http://www.ts-gaminggroup.com/member.php?567-Bogdanvgl

Wysłane przez JeromeCow (niezweryfikowany) w
<a href=https://hydraruzxpnew4af-oniion.com>hydra ссылка</a> - hydra сайт, hydraclub

Wysłane przez Andresbob (niezweryfikowany) w
Собирались купить Тепловые пушки Приглашаем вас в магазин 4 sezons. Огромный ассортимент продукции: <a href=https://4sezons.ru/teplovoe-oborudovanie/>Тепловентиляторы</a> <a href=https://4sezons.ru/zimniy-sport-i-otdykh/>Снегокат</a> Надувные ватрушки Скидки

Wysłane przez EdwardMably (niezweryfikowany) w
<a href=https://hydraclubbioknikokex7njh.com>как зайти на гидру через тор</a> - гидра официальный сайт, hydra зеркало

Wysłane przez Ernesttweta (niezweryfikowany) w
<a href=https://hydraruzxpnew4af-onionl.com>гидра зеркало рабочее на сегодня</a> - hydra вход, hidra

Wysłane przez HGHClinicPar (niezweryfikowany) w
I need your opinion about this clinic - <a href=https://hampstead.age-management-group.com>Hampstead Anti-Aging PRP, Testosterone, Peptides, Exsosome and HGH Therapy Clinic</a>. What do you think?

Wysłane przez DortheaGrasp (niezweryfikowany) w
Здоров чувак, ты же у меня просил мобильное порно видео где можно скачать его на телефон hoporno.net . И еще пару тройку вариантов <a href=http://hoporno.net/loads/fisting/>скачать фистинг порно</a> Лучшие эро видео порнухи http://hoporno.net/ скачать порно на мобильный телефон ххх картинки http://mobi-sat.ru/allvideos/ архив порно скачать

Wysłane przez Robertlem (niezweryfikowany) w
Довольно интересно _________________ <a href=http://kz.sportstoday.site/845.html>betcity minsk</a>

Wysłane przez Barrylig (niezweryfikowany) w
I accept it willingly. Interesting topic, I'll take part. Together, we can come up with the right answer. I'm sure. China and France suffer with expressed non-fulfilment with the rejuvenated defense concordat between the Connected States, the Combined Sovereignty and Australia - although looking for divergent reasons. Beijing in effect wants to be with the Asia-Pacific Business Pact. More info here <a href=https://ultimatetennis.cercgg.site> feed</a>

Wysłane przez LveSC (niezweryfikowany) w
Самыми удачными автоматами на данный момент определяют: Extra Chilli, Bonanza, Book Of Ra Deluxe, Fishin Frenzy, и не только. На web-сайте вы найдете различные модели автоматов для игры, также вы сможете отыскать игры от самого лучшего онлайн казино в России в этом году <a href="https://slots-funs.ru/casinos/joycasino/">Joycasino</a>. Именно благодаря названным слотам вы можете поиграть на веб-сайте https://slots-funs.ru/ практически бесплатно, после этого с дополнением счета.

Wysłane przez Jasonlof (niezweryfikowany) w
a fantastic read <a href=https://validccseller.com>dumps shop</a>

Wysłane przez burenokHiply (niezweryfikowany) w
http://tkdvl.ru/o-tkhekvondo/istorija-razvitija-tkhekvondo/ https://hobby.rin.ru/articles/html/23.html http://sprintexpress.ru/1_1.php http://vertagu.ru/sportimu.htm http://rsou.ru/category/boks

Wysłane przez Andreyfab (niezweryfikowany) w
Испытай наслажение - Интим магазин Комплекс магазинов принимает клиентов в городе Волгограде <a href=https://desire-market.ru/>Интим магазин</a> desire-market.ru Большой выбор уникальных вещиц для вас и ваших партнеров. Получите удовольствие с нами. Секс шоп Волгоград

Wysłane przez RussellNef (niezweryfikowany) w
Керамогранит – нынешний использованный материал, который обширно используется с целью отделки полов квартирных, торговых, социальных комнат. Совокупность заманчивого наружного типа также превосходных рабочих данных создает его очень нужным. Всетаки во реализации для сегодняшний день показано большое контингент видов, отличающихся казаться не всего только расцветкой, однако также иными параметрами. В то сколько сосредоточить барыш, ради того дабы приобрести напольный керамогранит, приемлемо последовательный дизайнерским задачкам, какие пред вами встают? Больше информации на сайте: https://ceramogranit-optom.ru/catalog/russia/piastrella/

Wysłane przez IksGM (niezweryfikowany) w
lady viagra <a href="https://viagrasolne.com/">marley drug sildenafil</a> viagra 100

Wysłane przez PandSa (niezweryfikowany) w
Огромное спасибо за информацию. <a href=http://maps.google.co.zm/url?q=https://devilanipandorpros.ru/>devilanipandorpros.ru</a>

Wysłane przez agrohimusu (niezweryfikowany) w
Здравствуйте товарищи! Наша цель – удовлетворить потребности клиента, проявляя внимание и уважение, независимо от объемов покупки. Каждый покупатель нам дорог, и тщательно отбираем продукцию и предлагаем только лучшее. Наш ассортимент предоставляет возможность подбора необходимого комплекса минеральных добавок для любой сельскохозяйственной культуры. Для продукции, представленной в наших магазинах, характерно:отсутствие вредных веществ или их минимальное количество в препаратах и удобрениях нашего магазина, что обеспечивает регулярный, высокий рост объемов и качества урожая;соответствие европейским стандартам качества каждого предложенного продукта;хорошие цены по сравнению с конкурентами. Также в нашей компании можно приобрести продукцию оптом. Действует система скидок для крупных заказчиков. Она зависит от объема проведенной сделки. У нас можно приобрести оптом качественные подкормки и удобрения. Наши минеральные удобрения и добавки насыщают почву полезными микроэлементами для отличного урожая. Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе От всей души Вам всех благ! http://aena.at/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=724903 http://jkjsc.or.kr/member/detail.php?number=2241242&signdate=1585895897&con_page=temp http://referencement.sur-google.com/profile.php?id=322041 http://forum.siamesecatsociety.com/viewtopic.php?f=2&t=350 http://forum1.shellmo.org/member.php?action=profile&uid=1157605

Wysłane przez YhoYK (niezweryfikowany) w
treating heartworms with ivermectin <a href="https://ivermectineshop.com/">ivermectin lotion</a> durvet ivermectin pour on 250 ml

Wysłane przez Vodaspelf (niezweryfikowany) w
Мы развозим питьевую воду как частным, так и юридическим лицам. Наша транспортная служба осуществляет доставку питьевой воды на следующий день после заказа. <a href=http://xn----7sbfi1cac.xn--p1ai>купить бутилированую воду н новгороде</a> Срочная доставка в день заказа доступна для владельцев клубных карт. Доставка воды происходит во все районы Нижнего Новгорода, в верхнюю и нижнюю части города: <a href=http://xn----7sbfi1cac.xn--p1ai>вода-нн.рф</a>

Wysłane przez AbichaReels (niezweryfikowany) w
Проблема с алкоголизмом? Наркология принимает алкоголиков в Ростове-на-Дону <a href=http://narkoklinika-rostov.ru/lechenie-narkomanii/lechenie-narkomanii-i-alkogolizma/>Частная наркологическая клиника narkoklinika-rostov.ru</a> Реальная помощь отказаться от употребления и жить в трезвости Лечение наркозависимости в Ростове-на-Дону

Wysłane przez williekw18 (niezweryfikowany) w
Hot galleries, daily updated collections http://upornwebsite.analwartporn.energysexy.com/?elyse socks tube porn porn movie cilp adult porn tgp porn picture hnter free streaming moble porn movies

Wysłane przez BriceKig (niezweryfikowany) w
<a href=https://torg-opt.store>купить товар оптом для маркетплейсов</a> - купить оптом товары для маркетплейса, ставрополь опт торг

Wysłane przez Bogdanvir (niezweryfikowany) w
Привет товарищи<a href=https://heavydutytool.by/>.</a> Есть такой интересный сайт для заказа инструмента Milwaukee. - Корпорация Milwaukee Electric Tool – крупнейший в отрасли производитель и продавец ручных промышленных электроинструментов и принадлежностей класса Heavy Duty. Компания Milwaukee была основана в 1924 году Э. Ф. Зибертом. Milwaukee - единственный американский производитель выпускающий электроинструмент только для профессионалов. - С 2004г входит в TTI Group - Milwaukee стала первой компанией по производству электроинструментов в США и Европе, которая зарегистрировала все свои производственные мощности на соответствие международному стандарту ISO 9000 Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте От всей души Вам всех благ! http://www.altadauniaaltosalento.it/member.php?1593566-Bogdancge https://www.emrald.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=1149911 http://2olega.ru/forum/24-5760-1#29537 http://hogsmeade.pl/profile.php?lookup=26349 http://www.professionalchiptuning.net/member.php?u=330210

Wysłane przez Garretttycle (niezweryfikowany) w
<a href=https://uzzastore.live/>league of legends worlds</a> - lol level 30 account, buy lol account

Wysłane przez Kathryncluct (niezweryfikowany) w
Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере производства и поставки <a href=https://redmetsplav.ru/store/nikel1/rossiyskie_materialy/nikelevye_splavy/50n_1/truba_50n_1/>Труба 50Н</a>. - Поставка тугоплавких и жаропрочных сплавов на основе (молибдена, вольфрама, тантала, ниобия, титана, циркония, висмута, ванадия, никеля, кобальта); - Поставка карбидов и оксидов - Поставка изделий производственно-технического назначения пруток, лист, проволока, сетка, тигли, квадрат, экран, нагреватель) штабик, фольга, контакты, втулка, опора, поддоны, затравкодержатели, формообразователи, диски, провод, обруч, электрод, детали,пластина, полоса, рифлёная пластина, лодочка, блины, бруски, чаши, диски, труба. - Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика. - Поставка изделий из сплавов: <a href=http://gonzalezfernandez.com.mx/standard-post-with-an-image/>Фольга 2.4109</a> <a href=http://craftychica.co.za/2020/08/19/a-quick-announcement/>ХН70Ю</a> <a href=http://jobsfortngrads.org/2017/02/your-dream-school/>Труба молибденовая ТСМ4</a> <a href=http://seekindness.org/act/helloour-neighbour-spotted-a-baby-crow-a-month/>Лист молибденовый П-Мч</a> <a href=http://autobesikos.gr/agora-metaxeirismenoy-aytokinitou/>ЭП585</a> e1e8a35

Wysłane przez Robertocex (niezweryfikowany) w
<a href=https://autostate.com.ua/remont-srs-airbag.html>героин</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-airbag-rulya.html>ремонт airbag руля</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-kozhej-salona-avto.html>перетяжка кожей</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-potolka-avto.html>конопля</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-sidenij-avto-2.html>перетяжка салона авто цена</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-srs-airbag.html>спайс</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-airbag-rulya.html>ремонт airbag руля</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-kozhej-salona-avto.html>перетянуть салон авто</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-potolka-avto.html>перешить потолок авто</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-sidenij-avto-2.html>перетяжка сидений цена</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-srs-airbag.html>анаша</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-airbag-rulya.html>ремонт подушек безопасности</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-kozhej-salona-avto.html>перетяжка салона Киев</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-potolka-avto.html>перетяжка потолка авто цена</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-sidenij-avto-2.html>конопля</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-srs-airbag.html>кокаин</a> <a href=https://autostate.com.ua/remont-airbag-rulya.html>ремонт airbag</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-kozhej-salona-avto.html>конопля</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-potolka-avto.html>анаша</a> <a href=https://autostate.com.ua/peretyazhka-salona-avto/peretyazhka-sidenij-avto-2.html>перешить сиденье авто</a>

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
3 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.